Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування?

Читайте также:
  1. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
  2. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
  3. Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян
  4. Дайте визначення і розкрийте зміст інституту позабюджетних фондів місцевого самоврядування
  5. Джерела фінансування діяльності органів місцевого самоврядування
  6. Джерела формування спеціальних фондів місцевого бюджету.
  7. Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку

I-РОЗДІЛ

ТЕСТИ

1.Категорія”Місцеві фінанси” – це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій та завдань;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць для виконання покладених на них функцій та завдань;

г) сукупність економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

 

2. Місцеві фінанси виконують такі функції:

а) інструмент регулювання економічного і соціального розвитку територій;

б) розподільча, контрольна;

в) стимулююча, фіскальна;

г) інструмент забезпечення громадських послуг.

 

3. Місцеві фінанси як система включають:

а) видатки, доходи, способи формування доходів;

б) моделі фінансових систем;

в) інститути системи, суб'єкти і об'єкти системи та відносини між суб'єктами системи, системою та іншими ланками фінансової системи держави;

г) позабюджетні фонди.

 

4. Під інститутами в системі місцевих фінансів слід розуміти:

а) сукупність норм права;

б) сукупність організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем;

в) сукупність норм права, звичаїв, традицій, культурних цінностей, організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем;

г) сукупність норм права і організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем.

5. До складу місцевих фінансових інститутів належать:

а) державні цільові фонди;

б) місцеві бюджети, місцеві податки і збори, поточний бюджет та бюджет розвитку;

в) державний бюджет;

г) комунальна власність, комунальний кредит, комунальні платежі.

 

6. Причинами виникнення місцевих фінансів є:

а) прийняття Конституції;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади;

в) відокремлення функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади;

г) виникнення державних фінансів.

 

Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування?

а) державна теорія місцевого самоврядування;

б) теорія вільності общин;

в) децентралізаційна теорія;

г) теорія громадсько - господарського самоврядування;

д) теорія муніципального комунізму.

 

8. До складу системи місцевого самоврядування включаються:

а) територіальні громади;

б) районні та обласні ради;

в) сільські, селищні, міські ради;

г) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

д) обласні, районні державні адміністрації;

е) сільські, селищні, міські голови.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие.| Які основні складові ролі місцевих фінансів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)