Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які основні складові ролі місцевих фінансів?

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Валютна система та її основні елементи.
  4. Видатки місцевих бюджетів
  5. Видаткової частини місцевих бюджетів
  6. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
  7. Визначте групи видатків місцевих бюджетів.

а) сприяння міжнародному співробітництву;

б) забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

в) реалізація завдань державної регіональної політики;

г) вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів;

д) забезпечення обороноздатності країни.

 

10. Якими нормативними актами регламентується функціонування місцевих фінансів?

а) Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;

б) Конституція України;

в) Декрет Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”

г) Бюджетний кодекс;

д) Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

 

11. До місцевих бюджетів в Україні належать:

а) бюджети районів;

б) бюджети областей;

в) бюджети місцевого самоврядування;

г) державний бюджет;

д) бюджет Автономної Республіки Крим;

е) обласні бюджети;

ж) районні бюджети;

з) бюджети районів у містах.

 

12. Які види бюджетів відносяться до бюджетів місцевого самоврядування?

а) обласні та районні бюджети;

б) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

в) бюджети районів у містах;

г) бюджет АРК.

 

13. Доходи місцевих бюджетів класифікуються за такими ознаками:

а) загальнодержавні та місцеві;

б) власні та закріплені;

в) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, бюджетні трансферти;

г) регулюючі.

 

14. До складу власних доходів бюджетів місцевого самоврядування належать:

а) державне мито;

б) місцеві податки та збори;

в) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на прибуток;

е) податок з доходів фізичних осіб;

ж) податок на промисел.

 

15. Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів?

а) позашкільна освіта;

б) охорона здоров'я;

в) місцева пожежна охорона;

г) освіта;

д) транспорт, дорожнє господарство;

е) державне управління;

ж) управління комунальним майном;

з) соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

16. До складу закріплених (делегованих) доходів бюджетів місцевого самоврядування відносяться:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) податок на промисел;

в) державне мито;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на прибуток;

є) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

ж) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад.

 

17. Які видатки фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів?

а) видатки для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства;

б) видатки, які визначаються функціями держави (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення тощо);

в) видатки на реалізацію прав та обов'язків місцевого самоврядування;г) видатки на народне господарство.

 

18. Власні доходи – це:

а) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно;

б) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно, на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевими органами влади;

в) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно на підвідомчій їй території.

 

19. Закріплені доходи - це:

а) доходи, передані місцевим органам влади на стабільній основі;

б) доходи, які повністю або частково передані місцевим органам влади на постійній або довгостроковій основі;

в) доходи, передані місцевим органам влади на довгостроковій основі.

 

20. Регульовані доходи - це:

а) доходи, що передаються центральною владою місцевим органам влади;

б) доходи, що передаються з бюджетів територій вищого адміністративного рівня до бюджетів територій нижчого адміністративного рівня;

в) податки та доходи, від яких встановлюється відсоток відрахувань з Державного до місцевих бюджетів, або з бюджетів вищого територіального рівня до бюджетів нижчого територіального рівня;

Загрузка...

г) доходи та податки, які розподіляються між бюджетами різних рівнів на дольовій основі.

 

21. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, та враховуються при наданні міжбюджетних трансфертів:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) податок з власників транспортних засобів;

в) державне мито;

г) податок на промисел;

д) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

є) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

 

22. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів:

а) місцеві податки і збори;

б) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

д) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

є) податок на промисел.

 

23. Видатки, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

а) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

б) позашкільна освіта;

в) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

г) освіта;

д) охорона здоров'я;

є) транспорт, дорожнє господарство.

 

24. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів:

а) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

б) охорона здоров'я;

в) соціальний захист та соціальне забезпечення;

г) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту;

д) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

є) санаторно-курортна допомога.

 

25. Бюджет розвитку місцевих бюджетів - це:

а) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності;

б) частина місцевих бюджетів, яка призначена для фінансування капітальних вкладень місцевих органів влади;

в) частина місцевих бюджетів для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

 

26. На які потреби використовуються кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів?

а) на погашення боргу місцевого самоврядування;

б) на погашення дефіциту місцевого бюджету;

в) на фінансування інвестиційних проектів;

г) на внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності;

д) на фінансування поточних потреб органів місцевого самоврядування.

 

27. Джерелами бюджету розвитку місцевих бюджетів є:

а) надходження від місцевих податків та зборів;

б) кошти від відшкодування майна, яке знаходиться у комунальній власності;

в) надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності;

г) запозичення місцевих рад;

д) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

є) дотації вирівнювання з Державного бюджету.

 

28. Якими правами користуються органи місцевого самоврядування у галузі місцевого оподаткування?

а) запроваджують на своїй території власні місцеві податки і збори;

б) запроваджують на своїй території місцеві податки і збори відповідно до встановленого переліку;

в) визначають механізм справляння місцевих податків і зборів та порядок їх сплати;

г) визначають органи, які повинні вести облік платників і нести відповідальність за їх стягнення та перерахування до місцевого бюджету;

д) надають пільги по місцевих податках і зборах;

є) затверджують форми звітів по місцевих податках і зборах, порядок та строки їх надання у податкові органи.

 

29. Які з нижчеперелічених податків і зборів відносяться до місцевих?

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) податок з власників транспортних засобів;

в) комунальний податок;

г) ринковий збір;

д) податок на промисел;

є) податок з реклами.

 

30. Що складає фінансову основу місцевого самоврядування?

а) доходи місцевих бюджетів;

б) об'єкти комунальної власності;

в) позабюджетні цільові (в тому числі валютні) фонди;

г) кошти Державного бюджету;

д) місцеві податки і збори;

є) дотації вирівнювання.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 110 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування?| Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)