Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які основні складові ролі місцевих фінансів?

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Валютна система та її основні елементи.
  4. Видатки місцевих бюджетів
  5. Видаткової частини місцевих бюджетів
  6. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
  7. Визначте групи видатків місцевих бюджетів.

а) сприяння міжнародному співробітництву;

б) забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

в) реалізація завдань державної регіональної політики;

г) вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів;

д) забезпечення обороноздатності країни.

Б,г

 

Місцеві фінанси виконують наступні функції:

а) інструмент регулювання економічного і соціального розвитку територій;

б) розподільча, контрольна;

в) стимулююча, фіскальна;

г) всі відповіді вірні.

Г

 

На рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі виділяють наступні стадії:

а) складання проекту місцевого бюджету, затвердження, виконання місцевого бюджету, розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

б) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджеті, виконання, підготовку та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення щодо цього;

в) розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, затвердження місцевого бюджету, виконання місцевого бюджету, підготовку та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

г) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання, контроль за виконанням місцевого бюджету.

Г

 

Між бюджетні відносини – це:

а) відносини між окремими ланками системи місцевих бюджетів;

б) відносини між органами місцевого самоврядування, метою яких є збалансування місцевих бюджетів;

в) відносини між державними та місцевими бюджетами України, а також між окремими ланками системи місцевих бюджетів щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій передбачених Конституцією та законами України.

В

 

Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, та враховуються при надані міжбюджетних трансфертів:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) податок з власників транспортних засобів;

в) державне мито;

г) податок на промисел;

д) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

є) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати;

а,в,є

 

До складу системи місцевого самоврядування включаються:

а) територіальні громади;

б) районні та обласні ради;

в) сільські, селищні, міські ради;

г) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

д) обласні, районні державні адміністрації;

е) сільські, селищні, міські голови.

А,б,в,г.е

 

Категорія „місцеві фінанси” – це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць;

г) система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань.

Г

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 149 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів?| Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)