Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

Читайте также:
  1. E. Организм контактирует с внутренними объектами — например, воспоминаниями, эротическими фантазиями, мысленными представлениями — субъективными образами.
  2. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  3. I. Возвращение религиозным организациям церковного имущества
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. II. Инструменты для операций на органах желудочно-кишечного тракта
  7. II. Информационно-вычислительные системы, применяемые для информационного обслуживания органов федерального и регионального управления.

а) Верховна Рада України;

б) облдержадміністрація;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України;

д) місцеві ради.

Д

 

 

Які видатки фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів?

а) видатки для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства;

б) видатки, які визначаються функціями держави (освіта, охорона здоров'я, соціальний захисті соціальне забезпечення тощо);

видатки на реалізаціє прав та обов'язків місцевого самоврядування.

Б,в

 

Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) понад 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн. осіб.

а

До складу системи місцевого самоврядування включаються:

а) територіальні громади;

б) районні та обласні ради;

в) сільські, селищні, міські ради;

г) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

д) обласні, районні державні адміністрації;

е) сільські, селищні, міські голови.

А,б,в,г,е

 

 

Під інститутами в системі місцевих фінансів слід розуміти:

а) сукупність норм права;

б) сукупність організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем;

в) сукупність норм права, звичаїв, традицій, культурних зразків, організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем;

г) сукупність норм права і організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих фінансових систем.

в

 

Доходи місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу класифікуються по наступним ознакам:

а) загальнодержавні і місцеві;

б) власні і закріпленні;

в) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, бюджетні трансферти;

г) регулюючі.

в

 

До складу місцевих фінансових інститутів належіть:

а) державні цільові фонди;

б) місцеві бюджети, місцеві податки і збори, поточний бюджет та бюджет розвитку;

в) державний бюджет;

г)комунальна власність, комунальний кредит, комунальні платежі.

Г

 

Згідно Бюджетного кодексу України чи мають право органи місцевого самоврядування створювати позабюджетні та валютні фонди?

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2002 р.

б

 

Відповідальність за зобов'язаннями по запозиченням до місцевих бюджетів:

а) держава не несе;

б) держава несе;

в) покладається на вищестоящі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності – на державу;

г) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування.

А

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 159 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?| Які є форми комунального кредиту?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)