Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

Читайте также:
  1. E. Организм контактирует с внутренними объектами — например, воспоминаниями, эротическими фантазиями, мысленными представлениями — субъективными образами.
  2. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  3. I. Возвращение религиозным организациям церковного имущества
  4. I. Организационно-методический раздел
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. II. Инструменты для операций на органах желудочно-кишечного тракта
  7. II. Информационно-вычислительные системы, применяемые для информационного обслуживания органов федерального и регионального управления.

Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

а) загальні, групові, індивідуальні;

б) єдині, множинні, індивідуальні;

в) єдині, галузеві, регіональні;

г) єдині, групові, індивідуальні.

Г

 

Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати:

а) 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

б) 10% видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету;

в) 50% видатків від загального та спеціального фондів відповідного місцевого бюджету.

А

 

Власні доходи – це:

а) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно;

б) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно, на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевими органами влади;

в) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно на підвідомчій їй території.

Б

 

Причинами виникнення місцевих фінансів є:

а) прийняття Конституції;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади;

в) відокремлення функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади;

г) виникнення державних фінансів.

Б

 

Яка з теорій належить до теорії місцевого самоврядування?

а) державна теорія місцевого самоврядування;

б) теорія вольності общин;

в) децентралізацій на теорія;

г) теорія громадсько господарського самоврядування;

д) теорія муніципального комунізму.

А,г

 

Згідно Бюджетного кодексу України чи мають право органи місцевого самоврядування створювати позабюджетні та валютні фонди?

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2002 р.

б

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами враховує:

а) фінансову нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнти до них, кількість мешканців і споживачів соціальних послуг;

б) кількість бюджетних установ;

в) індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці та прогнозний показник кошика доходів місцевих бюджетів;

г) коефіцієнт вирівнювання.

А,в,г

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:

а) кількості населення та споживачів соціальних послуг;

б) кількості бюджетних установ;

в) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць;

г) політичних умов.

А,в

 

Видатки, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування та враховуються при визначення між бюджетних трансфертів:

а) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;б) позашкільна освіта;

в) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

г) освіта;

д) охорона здоров'я;

є) транспорт, дорожнє господарство.

А,г,д

Доходи від об'єктів комунальної власності включають:

а) доходи від підприємств, організацій та установ;

б) доходи від державних підприємств;

в) доходи від підприємств, організацій і установ комунальної власності;

г) надходження дивідендів від участі місцевих рад у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;

д) кошти від приватизації майна, що знаходиться у комунальній власності.

В,г,д

 

Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів:

а) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

б) охорона здоров'я;

в) соціальний захист та соціальне забезпечення;

г) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту;

д) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

є) санаторно-курортна допомога.

А,г,д

 

Територіальна громада – це:

а) сукупність громад України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні;

Загрузка...

б) сукупність громад України, котрі мають спільні інтереси;

в) сукупність громад України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні і мають спільні інтереси;

г) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають спільні інтереси і визначений законом правовий статус.

Г

 

Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

а) Верховна Рада України;

б) облдержадміністрація;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України;

д) місцеві ради.

Д

 

Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають на:

а) соціально-економічний розвиток країни;

б) фінансову безпеку держави;

в) фінансову стабільність розвитку економіки;

г) добробут населення;

д) розвиток демократії в суспільстві;

є) всі відповіді вірні.

Є

 

Методи фінансового контролю включають:

а) попередній, поточний і наступний;

б) ревізії і перевірки;

в) самоаналіз;

г) інвентаризація;

д) контрольний обмір;

є) аудит.

Б,г,д,є

 

Причинами виникнення місцевих фінансів є:

а) прийняття Конституції;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади;

в) відокремлення функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади;

г) виникнення державних фінансів.

б

Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають на:

а) соціально-економічний розвиток країни;

б) фінансову безпеку держави;

в) фінансову стабільність розвитку економіки;

г) добробут населення;

д) розвиток демократії в суспільстві;

є) всі відповіді вірні.

Є

 

Джерелами бюджету розвитку місцевих бюджетів є:

а) надходження від місцевих податків та зборів;

б) кошти від відшкодування майна, яке знаходиться у комунальній власності;

в) надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності;

г) запозичення місцевих рад;

д) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

є) дотації вирівнювання з Державного бюджету.

Б,г,д

Категорія „Місцеві фінанси” - це :

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і завдань;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць для виконання покладених на них функцій та завдань;

г) сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

г

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?| Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)