Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

Читайте также:
  1. E. Организм контактирует с внутренними объектами — например, воспоминаниями, эротическими фантазиями, мысленными представлениями — субъективными образами.
  2. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  3. I. Возвращение религиозным организациям церковного имущества
  4. I. Законодательные и нормативные правовые акты
  5. I. Нормативно-правовые акты
  6. I. Нормативно-правовые акты
  7. I. Организационно-методический раздел

а) органи місцевого самоврядування;

б) Верховна Рада України;

в) міські ради;

г) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

д) обласні ради;

є) обласні державні адміністрації.

 

Специфічні вимоги до місцевих податків і зборів:

а) достатні обсяги надходжень та справедливий розподіл коштів;

б) збільшення доходів повинно супроводжуватися підвищенням ставок місцевих податків і зборів;

в) відповідність між економічним розвитком і надходженнями місцевих податків і зборів;

г) встановлення права на надання пільг місцевими органами влади;

д) гнучка система ставок місцевих податків і зборів

а,г,д.

 

 

Видатки розвитку – це витрати бюджетів на фінансування:

а) інвестиційної та інноваційної діяльності;

б) соціально-культурної сфери;

в) капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;

г) освіти;

д) структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

А,в,д

 

 

Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

а) вони спрощують процес планування бюджетних доходів;

б) вони створюють рівні можливості у формуванні доходів для усіх адміністративно-територіальних одиниць;

в) вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів.

Б

 

 

Бюджет розвитку місцевих бюджетів це:

а) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності;

б) частина місцевих бюджетів, яка призначена для фінансування капітальних вкладень місцевих органів влади;

в) частина місцевих бюджетів для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

А

 

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування - це:

а) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем;

б) забезпечення їх відповідними коштами для вирішення місцевих проблем;

в) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.

В

 

 

До складу місцевих фінансових інститутів належіть:

а) державні цільові фонди;

б) місцеві бюджети, місцеві податки і збори, поточний бюджет та бюджет розвитку;

в) державний бюджет;

г) комунальна власність, комунальний кредит, комунальні платежі.

Б,г

 

 

Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) понад 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн. осіб.

А

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 178 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які основні складові ролі місцевих фінансів?| Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)