Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів?

Читайте также:
  1. Бази місцевих органів влади
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Вибір і розрахунок опор контактної мережі
  4. Видатки Державного бюджету України
  5. Видатки місцевих бюджетів
  6. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу бюджетних трансфертів.
  7. Видаткової частини місцевих бюджетів

а) позашкільна освіта;

б) охорона здоров'я;

в) місцева пожежна охорона;

г) освіта;

д) транспорт, дорожнє господарство;

е) державне управління;

ж) управління комунальним майном;

з) соціальний захист та соціальне забезпечення.

А,в,д,ж

 

Місцевий фінансовий орган – це:

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;

б) установа. Яка здійснює функції по фінансуванню місцевих бюджетів;

в) установа, яка відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за втрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

В

 

Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають на:

а) соціально-економічний розвиток країни;

б) фінансову безпеку держави;

в) фінансову стабільність розвитку економіки;

г) добробут населення;

д) розвиток демократії в суспільстві;

є) всі відповіді вірні.

Є

 

Послуги, які надаються на місцевому рівні, поділяються на:

а) економічні, соціальні, політичні;

б) економічні, соціальні, комунальні;

в) економічні, соціальні, забезпечення безпеки, охорону правопорядку і навколишнього середовища;

г) соціальні, мікроекономічні, гуманітарні.

Б

 

Право комунальної власності у територіальних громад в Україні може виникати на:

а) рухоме та нерухоме майно;

б) землю;

в) природні ресурси;

г) об'єкти соціальної інфраструктури;

д) житлово-комунальне господарство, побутові підприємства;

є) державні підприємства.

А,г,д

 

Основні принципи побудови внутрішніх міжурядових фінансових відносин на основі концепції субсидарності:

а) влада більш високого рівня може втручатися у справи влади більш низького рівня;

б) втручання влади більш високого рівня у справи влади більш низького рівня лише тою мірою, в якій друга продемонструвала свою нездатність вирішувати проблеми;

в) надання фінансової допомоги вищою владою органам влади місцевого рівня має сприяти фінансовій автономії місцевої влади та розширенню її повноважень;

г) державне втручання в діяльність місцевих органів влади має сприяти повному підпорядкуванню місцевої влади центральній владі;

д) розподіл повноважень між різними рівнями влади в усіх сферах, включая і фінансову, та співробітництво усіх гілок влади;

є) обмежене співробітництво між різними рівнями влади.

Б,в,д

 

Бюджетний унітаризм – це така форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються:

а) місцевою владою;

б) центральною владою;

в) центральною і місцевою владою через механізм їхніх консультацій і переговорів.

Б

 

Власні доходи – це:

а) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно;

б) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно, на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевими органами влади;в) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно на підвідомчій їй території.

Б

 

Способами формування доходів місцевих органів влади є:

а) місцеві податки і збори;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) доходи від комунального майна та землі;

г) доходи від операцій з капіталом;

д) доходи від діяльності комунальних підприємств;

є) бюджетні трансферти.

А,в,д,є

 

Фінансове вирівнювання – це:

а) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів;

б) спрямування коштів з „багатих” регіонів у „бідніші” з метою збалансування доходної і видаткової частин місцевих бюджетів;

в) перерозподіл фінансових ресурсів як між ланками системи бюджетів по вертикалі, так і між так званими бідними і багатими територіями по горизонталі.

В

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 185 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів?| Які основні складові ролі місцевих фінансів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)