Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.

Читайте также:
  1. D) глобальных проблем
  2. II. Сестринський діагноз (проблеми).
  3. III. ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО
  4. III. Усилие ради сбережения усилий. Проблема сбереженного усилия. Изобретенная жизнь
  5. IV. Особенности Российской Федерации при решении проблемы изменений климата
  6. SELF В СИСТЕМЕ И ПРОБЛЕМЫ ХАРАКТЕРА
  7. А есть ли проблема?

 

На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів?

а) на погашення боргу місцевого самоврядування;

б) на погашення дефіциту місцевого бюджету;

в) на фінансування інвестиційних проектів;

г) на внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності;

д) на фінансування поточних потреб органів місцевого самоврядування.

2. Бюджетний унітаризм – це така форма внутрішніх міжурядових фінансових відносин, основні принципи організації яких визначаються:

а) місцевою владою;

б) центральною владою;

В) центральною і місцевою владою через механізм їхніх консультацій і переговорів.

3. Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають на:

а) соціально-економічний розвиток країни;

б) фінансову безпеку держави;

в) фінансову стабільність розвитку економіки;

г) добробут населення;

д) розвиток демократії в суспільстві;

Є) всі відповіді вірні.

4. До складу місцевих фінансових інститутів належіть:

а) державні цільові фонди;

б) місцеві бюджети, місцеві податки і збори, поточний бюджет та бюджет розвитку;

в) державний бюджет;

Г) комунальна власність, комунальний кредит, комунальні платежі.

5. Закріплені доходи це:

а) доходи, передані місцевим органам влади на стабільній основі;

б ) доходи, які повністю або частково передані місцевим органам влади на стабільній, довгостроковій основі;

в) доходи, передані місцевим органам влади на довгостроковій основі.

 

1. Власні доходи – це:

а) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно;

б) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно, на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевими органами влади;

в) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно на підвідомчій їй території.

2. Джерелами бюджету розвитку місцевих бюджетів є:

а) надходження від місцевих податків та зборів;

б) кошти від відшкодування майна, яке знаходиться у комунальній власності;

в) надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності;

г) запозичення місцевих рад;

д) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

є) дотації вирівнювання з Державного бюджету.

3. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) до 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн. осіб.

4. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

В) обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм у розрахунку на одного мешканця чи споживача соціальних послуг, що використовується для визначення обсягу між бюджетних трансфертів.

5. Способами формування доходів місцевих органів влади є:

а) місцеві податки і збори;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) доходи від комунального майна та землі;

г) доходи від операцій з капіталом;

д) доходи від діяльності комунальних підприємств;


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 240 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Составила: старший преподаватель Бердибекова Мейрамкуль Тастемировна | Що складає фінансову основу місцевого самоврядування? | Є) транспорт, дорожнє господарство. | Д) місцеві ради. | Є) аудит. | Які є форми комунального кредиту? | Якими нормативними актами регламентується функціонування місцевих фінансів? | Є) дотації вирівнювання. | Є) затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль за їх виконанням. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Коли в Росії відбулося організаційне оформлення інституту місцевого самоврядування?| ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)