Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів?

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. А. Право потребителей на защиту и помощь
  3. Алгоритм поведения потребителя на стадии послепокупочных решений.
  4. Арабський період розвитку медицини, психології, філософії
  5. Бази місцевих органів влади
  6. Биофотонное сканирование для потребителей
  7. Біота Львівського полігону ТПВ та показники її розвитку

а) на погашення боргу місцевого самоврядування;

б) на погашення дефіциту місцевого бюджету;

в) на фінансування інвестиційних проектів;

г) на внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності;

д) на фінансування поточних потреб органів місцевого самоврядування.

А,в,г

 

Якими правами користуються органи місцевого самоврядування у галузі місцевого оподаткування?

а) запроваджують на своїй території власні місцеві податки і збори;

б) запроваджують на своїй території місцеві податки і збори відповідно до встановленого переліку;

в) визначають механізм справлення місцевих податків і зборів та порядок їх сплати;

г) визначають органи, які повинні вести облік платників і нести відповідальність за їх стягнення та перерахування до місцевого бюджету;

д) надають пільги по місцевих податках і зборах;

є) затверджують форми звітів по місцевих податках і зборах.

Б,г,д

 

Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) податок з власників транспортних засобів;

в) державне мито;

г) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб;

д) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

є) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

а,в,г

 

Місцевий фінансовий орган – це:

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;

б) установа, яка здійснює функції по фінансуванню місцевих бюджетів;

в) установа, яка відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

В

 

Основні способи розмежування доходів між бюджетами включають:

а) розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів;

б) питому вагу місцевих податків та зборів;

в) закріплення за кожним рівнем бюджетної системи конкретної долі податку у межах єдиної ставки оподаткування;

г) встановлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування;

д) питому вагу державних податків та зборів.

А,в,г

 

Відповідальність за зобов'язаннями по запозиченням до місцевих бюджетів:

а) держава не несе;

б) держава несе;

в) покладається на вищестоящі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності – на державу;

г) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування.

А

Способами формування доходів місцевих органів влади є:

а) місцеві податки і збори;

б) загальнодержавні податки і збори;

в) доходи від комунального майна та землі;

г) доходи від операцій з капіталом;

д) доходи від діяльності комунальних підприємств;

є) бюджетні трансферти.

а,в,д,є

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які є форми комунального кредиту?| Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)