Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.

Читайте также:
  1. IV. Класифікуйте подані висловлювання за показниками низького рівня педагогічного спілкування.
  2. Активи банку у розрізі рівня їх ліквідності
  3. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  4. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  5. Арабський період розвитку медицини, психології, філософії
  6. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (СТАЦІОНАР)


Практичне заняття № 1

Філософські основи педагогічного знання

Домашнє завдання до п/з 1:

Зробити короткий конспект за поданим навчальним матеріалом (Періодизація розвитку української педагогічної думки та освіти), поділивши його за малими групами (7 груп).

 

Періоди:

І період: ІХ - XVI ст. – Педагогічна думка Княжої Доби.

ІІ період: 1569 р. – сер. XVII ст. – Педагогіка в контексті слов’янського Відродження.

ІІІ період: друга половина XVII – XVIII ст. (українське бароко). Педагогічна думка і школа Козацької доби

IV період: XIX ст. – 1905 р. –Становлення модерної педагогічної думки, педагогічне просвітництво в Україні

V період: 1905 – 1920 рр. – Педагогічна думка і школа в період визвольних змагань українського періоду.

VI період: 1920 - 1991 рр. – Українська педагогічна думка і школа за радянських часів.

VII період: з 1991р. – Розвиток педагогіки і школи в Українській державі.

 

Конспект виконати у формі таблиці:

№ періоду Часові межі періоду Основні характеристики періоду
     
     

2. Підготувати відповіді на питання до теми 1 «Педагогіка як наука та галузь практичної діяльності» (с. 24-25).

Джерело: Кошелева Н.Г. Методологічні засади професійної освіти: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / Н.Г. Кошелева; ННППІ Укр. інж.-пед. акад. – Артемівськ: [Б. в.], 2015. – 125 с.

Завдання для виконання на практичному занятті

І. Дайте усні відповіді на питання до теми 1 «Педагогіка як наука та галузь практичної діяльності»:

1. Дайте визначення педагогіки як науки та поясніть походження терміну.

2. Охарактеризуйте об’єкт і предмет педагогіки як науки.

3. Поясніть зміст функцій педагогіки.

4. Назвіть основні завдання педагогіки.

5. Поясніть зв'язок між поняттями «навчання» та «освіта».

6. Розкрийте сутність і зв'язок понять «викладання» та «учіння» як складових навчання.

7. Поясніть зв'язок між поняттями «формування особистості» та «розвиток особистості».

8. Як розвивались освіта й педагогічна наука в історії людства?

9. Назвіть основні етапи розвитку української педагогіки.

10. Назвіть основні галузі педагогічних знань та охарактеризуйте об’єкт їх вивчення.

11. З якими іншими науками має зв’язок педагогіка? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

ІІ. Представити усні доповіді за результатами домашньої роботи малих груп над конспектом «Періодизація розвитку української педагогічної думки та освіти».

ІІІ. Скласти схеми (за варіантами) за поданим навчальним матеріалом (§1.5. Основні галузі педагогіки та її взаємозв’язок з іншими науками), подати їх на дошці та коротко прокоментувати:

 

1) Основні галузі системи педагогічних наук (с. 22-23);

2)Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками(с. 24).

 

IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
по специальности 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ| ІV. В наведеній нижче таблиці знайдіть відповідність: якому загальнодидактичному принципу навчання відповідає певне правило (парна форма роботи).

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)