Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які є форми комунального кредиту?

Читайте также:
  1. I ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЧЕЙ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  2. I.2. Факторы формирования самооценки детей младшего школьного возраста
  3. II. Порядок формирования контрактной службы
  4. II. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли
  5. V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации
  6. VI. Особенности формирования бюджетной отчетности при реорганизации или ликвидации получателя бюджетных средств
  7. Агрессия и конформизм

а) муніципальна позика;

б) загальнодержавні грошово-речові лотереї;

в) комунальний банківський кредит;

г) місцеві грошово-речові лотереї;

д) купівля облігацій внутрішньої державної позики.

А,в,г

 

У доходи місцевих бюджетів з метою їх збалансування зараховуються загальнодержавні податки:

а) державне мито;

б) податок на прибуток підприємств;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) податок з доходів фізичних осіб;

д) 10% ПДВ.

А,в,г

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється:

а) виконання місцевих бюджетів в Україні не переведене на казначейське обслуговування;

б) Державним казначейством України;

в) територіальними органами Державного казначейства України;

г) правильні відповіді „а” і „б”.

в

 

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів:

а) місцеві податки і збори;

б) державне мито;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікатами, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

д) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

є) податок на промисел.

А

 

Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів:

а) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

б) охорона здоров'я;

в) соціальний захист та соціальне забезпечення;

г) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту;

д) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

є) санаторно-курортна допомога.

А,г

 

Видатки, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування та враховуються при визначення між бюджетних трансфертів:

а) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

б) позашкільна освіта;

в) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

г) освіта;

д) охорона здоров'я;

є) транспорт, дорожнє господарство.

А,г,д,

 

 

У залежності від мети випуску муніципальної позики бувають:

а) спеціальними;

б) загальними;

в) прибутковими;

г) безвідсотковими;

д) проектними.

Б,в,д

Бюджет розвитку місцевих бюджетів це:

а) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності;

б) частина місцевих бюджетів, яка призначена для фінансування капітальних вкладень місцевих органів влади;

в) частина місцевих бюджетів для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності.

А

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? | Які є форми комунального кредиту? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?| На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)