Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які є форми комунального кредиту? а) муніципальна позика;

Читайте также:
  1. I ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЧЕЙ ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  2. I.2. Факторы формирования самооценки детей младшего школьного возраста
  3. II. Порядок формирования контрактной службы
  4. II. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли
  5. V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации
  6. VI. Особенности формирования бюджетной отчетности при реорганизации или ликвидации получателя бюджетных средств
  7. Агрессия и конформизм

а) муніципальна позика;

б) загальнодержавні грошово-речові лотереї;

в) комунальний банківський кредит;

г) місцеві грошово-речові лотереї;

д) купівля облігацій внутрішньої державної позики.

А,в,г

 

До місцевих бюджетів в Україні належать:

а) бюджети районів;

б) бюджети областей;

в) бюджети місцевого самоврядування;

г) державний бюджет;

д) бюджети Автономної Республіки Крим;

е) обласні бюджети;

ж) районні бюджети;

з) бюджети районів у містах.

В,д,е,ж

 

До складу місцевих фінансових інститутів належіть:

а) державні цільові фонди;

б) місцеві бюджети, місцеві податки і збори, поточний бюджет та бюджет розвитку;

в) державний бюджет;

г) комунальна власність, комунальний кредит, комунальні платежі.

Б,г

 

Бюджетне регулювання – це:

а) надання коштів з місцевих бюджетів державному бюджету з метою збалансування доходів і видатків державного бюджету;

б) надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам з метою збалансування доходів і видатків останніх;

в) надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у формі субсидій.

б

Регульовані доходи це:

а) доходи, що передаються центральною владою місцевим органам влади;

б) доходи, що передаються з бюджетів територій вищого адміністративного рівня до бюджетів територій нижчого адміністративного рівня;

в) податки та доходи, від яких встановлюється відсоток відрахувань з Державного до місцевих бюджетів, або з бюджетів вищого територіального рівня до бюджетів нижчого територіального рівня.

В

 

До складу закріплених (делегованих) доходів бюджетів місцевого самоврядування відносяться:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) податок на промисел;

в) державне мито;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на прибуток;

є) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

ж) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад.

А,в,ж

 

 

 

До складу власних доходів бюджетів місцевого самоврядування належать:

а) державне мито;

б) місцеві податки та збори;

в) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) податок на прибуток;

е) податок з доходів фізичних осіб;

ж) податок на промисел.

Б,г,ж

 

Принципи фінансового контролю включають:

а) незалежність:

б) збалансованість;

в) гласність;

г) самостійність;

д) дієвість;

є) регулярність та об’єктивність.

 

 

 

Бюджетний федералізм включає дві основні групи моделей:

а) децентралізовані моделі;

б) централізовані моделі;

в) кооперативні моделі;

г) спільні моделі.

А,в

 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

в) обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм у розрахунку на одного мешканця чи споживача соціальних послуг, що використовується для визначення обсягу між бюджетних трансфертів.

в

 

У доходи місцевих бюджетів з метою їх збалансування зараховуються загальнодержавні податки:

а) державне мито;

б) податок на прибуток підприємств;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) податок з доходів фізичних осіб;

д) 10% ПДВ.

А,в,г

 

 

 

Бюджетний федералізм – це форма організації між бюджетних відносин, яка заснована на:

а) розподілі повноважень між органами державної влади;

б) розподілі повноважень між різними рівнями місцевої влади;

в) розподілі повноважень між органами державної і місцевої влади різних рівнів.

в

 

 

Склад матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування:

а) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у комунальній власності;

б) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у приватній власності;

в) доходи місцевих бюджетів;

г) земля та інші природні ресурси, що є у комунальній власності;

д) рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться у державній власності;

є) позабюджетні (в тому числі валютні) фонди.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?| с 201-300 – легкой сложности.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)