Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів?

Читайте также:
  1. АГРОВИРОБНИЧЕ УГРУПУВАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
  2. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  3. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  4. Аутсайдерами цього сезону стали сукні із мережива та сукні з використанням шкіри, чи шкіряних вставок.
  5. Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
  6. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  7. ВИКОРИСТАННЯ ГІРЧИЦІ ТА ГІРЧИЧНИКІВ

а) вони спрощують процес планування бюджетних доходів;

б) вони створюють рівні можливості у формуванні доходів для усіх адміністративно-територіальних одиниць;

в) вони сприяють економічному використанню бюджетних ресурсів.

б

 

 

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:

а) кількості населення та споживачів соціальних послуг;

б) кількості бюджетних установ;

в) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць;

г) політичних умов.

А,в

 

 

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами враховує:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнти до них, кількість мешканців і споживачів соціальних послуг;

б) кількість бюджетних установ;

в) індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці та прогнозний показник кошика доходів місцевих бюджетів;

г) коефіцієнт вирівнювання.

А,в,г

 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

в) обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм у розрахунку на одного мешканця чи споживача соціальних послуг, що використовується для визначення обсягу між бюджетних трансфертів.

В

 

Категорія „Місцеві фінанси” - це :

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і завдань;

в) сукупність матеріальних засобів, які поступають у розпорядження адміністративно-територіальних одиниць для виконання покладених на них функцій та завдань;

г) сукупність економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Г

 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

в) обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм у розрахунку на одного мешканця чи споживача соціальних послуг, що використовується для визначення обсягу між бюджетних трансфертів.

В

Бюджетний федералізм – це форма організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин, яка має наступні ознаки:а) проведення активної політики центральної влади по забезпеченню єдиних стандартів громадських послуг на всій території країни;

б) чітке розмежування видатків різних рівнів влади і наділення цих владних рівнів фіскальними повноваженнями самостійно формувати власну доходну базу;

в) побудова внутрішніх міжурядових фінансових відносин на основі договірно-правових форм їхньої організації;

г) основні принципи організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин визначаються центральною владою;

д) організація внутрішніх міжурядових фінансових відносин за активної ролі у визначенні їхньої моделі не тільки центральної влади, а й регіональної та місцевої через механізм їхніх консультацій.

Б,в,д

 

 

У залежності від мети випуску муніципальної позики бувають:

а) спеціальними;

б) загальними;

в) прибутковими;

г) безвідсотковими;

д) проектними.

Б,в,д

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Bяжущие, обволакивающие, адсорбирующие. | Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? | Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет? | Які є форми комунального кредиту? | На які потреби використовуються кошти бюджети розвитку місцевих бюджетів? | Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? | Які основні складові ролі місцевих фінансів? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?| Які є форми комунального кредиту?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)