Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бази місцевих органів влади

Читайте также:
  1. АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
  4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
  5. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян
  6. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ

Місцеві бюджети у складі бюджетної системи. Сутність місцевих бюджетів, їх ознаки, особливості та значення для формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Методи планування місцевих бюджетів. Етапи розвитку місцевих бюджетів. Структура місцевих бюджетів, її рівні. Доходи та видатки місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення.

Інститут самостійних місцевих бюджетів. Поняття самостійності місцевих бюджетів. Роль місцевих бюджетів у державних і місцевих фінансах та в економічній системі держави.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Етапи розвитку місцевих бюджетів [22, с. 68 – 71].

2. Принципи бюджетного устрою відповідно до Бюджетного кодексу [22, с. 74 – 75].

3. Методи планування місцевих бюджетів [24, с. 47; 36, с. 68; 39, с. 264 – 265; ].

4. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів [9, с. 26].

Ключові поняття: місцеві бюджети, їх функції та ознаки; загальний і спеціальний фонди місцевих бюджетів; принципи бюджетного устрою; методи планування місцевих бюджетів, самостійність місцевих бюджетів.

Література: 4, 9, 14, 20, 22, 24, 39.

 

Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів

Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Сутність місцевих фінансових ресурсів, їх складові. Місцеві позики та їх розвиток в Україні. Умови випуску та обігу місцевої позики.

Склад доходів місцевих бюджетів. Основні групи доходів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Доходи місцевих бюджетів із врахуванням дотацій вирівнювання: власні доходи, закріплені. Склад власних і закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування. Особливості формування власних доходів. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

Місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів. Склад місцевих податків і зборів в Україні. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Умови випуску та обігу місцевої позики [9, с. 57 – 59].

2. Особливості формування власних доходів [36, с. 67; 22, с. 144].

3. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів [22, с. 88 – 89].

4. Основні недоліки місцевого оподаткування та напрями його реформування в Україні [22, с. 109, 115].

Ключові поняття: місцеві фінансові ресурси, місцеві позики, податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти, власні та закріплені доходи, місцеві податки і збори.

Література: 1, 2, 4, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 29 – 31, 35 – 39, 47.

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 235 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні | Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств | Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства | Тема 11. Управління місцевими фінансами в Україні | Тема 12. Світовий досвід організації місцевих фінансів | ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ | Тема. Формування доходів і видатків місцевих бюджетів | Тема. Бюджетне регулювання та бюджетний | Тема. Бюджетне вирівнювання та бюджетні трансферти | Тема. Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу та комунальних транспортних підприємств |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фінансова система України тільки тоді стане ефективною, коли в її складі, поряд з державними фінансами, важливе місце буде належати місцевим фінансам як самостійному інституту.| Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)