Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Джерела фінансування діяльності органів місцевого самоврядування

Читайте также:
  1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  2. Бази місцевих органів влади
  3. Безпека життєдіяльності і заходи техніки безпеки
  4. Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема
  5. Безпека життєдіяльності та проблема поширениш СЩДу, ВІЛ-інфекції
  6. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  7. Безпека життєдіяльності та сексуальне здоров'я молоді

 

 

Студенту слід мати на увазі, що згідно з статтею 142 Конституції України „...матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Важливо усвідомлювати, що економічною основою функціонування місцевого самоврядування є:природні ресурси (земля, її надра, води, ліси, рослинний і тваринний світ), розпорядження якими відповідно до законів України здійснюється сільськими, селищними і міськими Радами народних депутатів;місцеве господарство, комунальна власність, яка служить джерелом доходів регіонального самоврядування і задоволення соціально-економічних потреб населення відповідної території;фінансові ресурси, що складаються з бюджетних і позабюджетних коштів, валютних та інших фондів.

Студенту слід мати на увазі, що фінансові ресурси місцевого самоврядування району (міста) становлять:

1. Місцевий бюджет району (міста), які у свою чергу включає:

o Власні доходи й надходження бюджету;

o Регулюючі джерела доходів;

o Місцеві запозичення;

o Міжбюджетні трансферти

2. Цільові позабюджетні фонди;

3. Фінансові кошти до об'єктів комунальної власності (притягнуті кошти);

4. Комунальний кредит;

5. Кошти самооподаткування населення (добровільні пожертвування фізичних або юридичних осіб).

6. Кошти позабюджетних валютних й цільових фондів органів місцевого самоврядування.

Студенту варто усвідомити, що органи місцевого самоврядування самостійно:1. визначають напрями використання коштів своїх бюджетів, витрачають бюджетні кошти;2. збільшують в межах наявних у них коштів норми видатків на утримання житлово-комунального господарства, закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, народної освіти, культури, фізкультури і спорту, органів внутрішніх справ, охорони природи, визначають додаткові пільги і допомогу при поданні допомоги окремим категоріям населення;3. встановлюють розмір видатків на утримання створюваних ними органів управління.Доходи, додатково одержані при виконанні бюджетів місцевого самоврядування, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються в результаті перевиконання доходів або економії у видатках, залишаються в розпорядженні органів місцевого самоврядування, вилученню не підлягають і використовуються за їх рішенням.

Фінансова допомога від державного бюджету у формі дотацій, субвенцій і субсидій або іншої безповоротної й безоплатної передачі коштів підлягають обліку в доходах місцевого бюджету, що є одержувачем цих коштів. При цьому така фінансова допомога не є власним доходом місцевого бюджету.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | Опис. Змістові модулі | Поняття регіональних фінансів, склад і джерела формування. Функції регіональних фінансів. | Склад місцевих фінансів України й особливості їхнього функціонування. | Економічна сутність місцевих бюджетів. Їх функції | Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. | Структура місцевих бюджетів | Наочний матеріал | Економічна сутність видатків місцевих бюджетів. Їх класифікація | Склад видатків місцевих бюджетів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сутність місцевого самоврядування та законодавче регламентування його діяльності.| Джерела формування спеціальних фондів місцевого бюджету.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)