Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Джерела формування спеціальних фондів місцевого бюджету.

Читайте также:
  1. або спеціальних положень про дисципліну
  2. Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
  3. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
  4. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
  5. Визначення обсягу вибірки та методів її формування маркетингового даслидження оптового підприємства.
  6. Визначення форм та методів обслуговування відвідувачів у барі. Санітарні та психофізіологічні вимоги до бармена. Розробка спеціальних видів карт коктейлів, пива, кави, чаю.
  7. Використання можливостей текстового редактора WORD у торговельному менеджменті. Формування документів та звітів для торговельного менеджменту

 

 

Студент має усвідомити, що з 2000 року в Україні введено в практику застосування спеціальних фондів в межах місцевого бюджету. Така практика має за мету поліпшення звітності за державні кошти, які раніше спрямовувалися до численних позабюджетних фондів, тобто для підвищення прозорості у використанні державних коштів.

Органи місцевого самоврядування формують спеціальні фонди, в які включаються:

додаткові доходи і зекономлені кошти, одержані за рахунок здійснення організованих ними заходів щодо розв'язання економічних і соціальних проблем; добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств (об'єднань), організацій і установ; доходи від місцевих позик і місцевих грошово-речових лотерей, аукціонів; штрафи, які стягуються за одержання підприємствами (об'єднаннями), організаціями і установами необгрунтованого доходу у зв'язку з завищенням цін (тарифів) на продукцію (роботи, послуги); штрафи, які можуть встановлюватись рішеннями Ради для фізичних і юридичних осіб, за влаштування смітників у невідведених для цього місцях, забруднення вулиць, площ, інших територій Ради, міського транспорту, закладів культури тощо; знищення або пошкодження зелених насаджень, клумб і таке інше; порушення правил торгівлі; порушення правил паркування автомобілів; порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів; доходи від розпродажу майна ліквідованих підприємств місцевого господарства, які належать до комунальної власності; плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; інші позабюджетні кошти.Крім того, до спеціального фонду органів місцевого самоврядування базового рівня включаються:орендна плата за землю;частина платежів та штрафів за забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів та інших платежів за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, які затверджуються Верховною Радою України;штрафи за адміністративні правопорушення, вчинені на відповідній території;доходи від реалізації безгосподарного і конфіскованого майна, якщо інше не передбачено законодавством України; доходи від продажу населенню квартир і будинків, що належать до комунальної власності.Кошти цього фонду витрачаються за розсудом відповідних органів місцевого самоврядування.

Питання до самоконтролю:

Розкрийте структуру доходів місцевих бюджетів України. Порівняйте роль в формуванні бюджету закріплених та регулюючі доходів. Що означає принцип, згідно якого місцеві бюджети повинні формуватися "знизу"? Які з видів надходжень не включаються до бюджету розвитку місцевих бюджетів?

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 143 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | Опис. Змістові модулі | Поняття регіональних фінансів, склад і джерела формування. Функції регіональних фінансів. | Склад місцевих фінансів України й особливості їхнього функціонування. | Економічна сутність місцевих бюджетів. Їх функції | Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України. | Структура місцевих бюджетів | Сутність місцевого самоврядування та законодавче регламентування його діяльності. | Економічна сутність видатків місцевих бюджетів. Їх класифікація | Склад видатків місцевих бюджетів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Джерела фінансування діяльності органів місцевого самоврядування| Наочний матеріал

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)