Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дайте визначення і розкрийте зміст інституту позабюджетних фондів місцевого самоврядування

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  3. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  4. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
  5. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).
  6. Билет 21 Дайте характеристику объектам калькулирования, калькуляционной единицы и калькуляционному учету
  7. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ради органів місцевого самоврядування мають право створювати в межах законодавства цільові фонди для розв’язання будь-яких соціальних та економічних проблем на підвідомчій території. Цільові фонди є складовою частиною позабюджетних фондів. Органи місцевого самоврядування всіх рівнів формують позабюджетні фонди за рахунок таких джерел:

ü додаткових доходів і заощаджених коштів, отриманих за рахунок здійснення організованих ними заходів для вирішення економічних і соціальних проблем;

ü доходів від продажу об'єктів міської, районної комунальної власності, доходів від продажу населенню квартир і будинків, що знаходяться укомунальній власності;

ü доходів від цінних паперів, придбаних за рахунок міських і районних позабюджетних фондів;

ü добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, об'єднань, організацій і установ;

ü доходів від місцевих позичок і місцевих грошово-речових лотерей;

ü штрафів, що стягуються за одержання підприємствами, об'єднаннями, організаціями і установами необґрунтованого прибутку в зв'язку з завищенням цін, тарифів на продукцію, роботи , послуги;

ü штрафів, які можуть встановлюватися місцевими Радами для фізичних і юридичних осіб;

ü доходів від реалізації конфіскованого майна;

ü оплати за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

ü районних платежів і штрафів за забруднення навколишнього природного середовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів і інших платежів за порушення законодавства про навколишнє середовище, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, затверджених місцевими Радами;

ü орендної плати за землю;

ü коштів соціального розвитку підприємств, об'єднань, організацій і установ, що виділяються на соціальний розвиток тих житлових районів, де проживає відповідна кількість їх працівників;

ü інших зборів, платежів і штрафів, що вводяться і визначаються міськими і районними Радами.

Кошти позабюджетних фондів акумулюються на спеціальних рахунках, які відкриваються в установах банків та поверненню не підлягають. Положення про порядок їх формування і використання затверджуються відповідними радами.

В процесі приватизації державного житлового фонду передбачено створення окремих позабюджетних рахунків місцевих рад. Ці кошти використовуються на житлове будівництво та на ремонт житла з метою забезпечення житлом громадян, яким необхідно поліпшити житлові умови. 20 % коштів цих фондів перераховуються до Державного приватизаційного житлового фонду, який створюється для фінансування житлового будівництва в регіонах з низьким рівнем забезпеченості громадян житлом та утворення резерву коштів для забезпечення гарантій прав на безкоштовне державне житло новонароджених громадян України.

Законодавство України передбачає формування позабюджетних фондів місцевих рад для фінансування дорожніх робіт. Згідно з Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України” від 18 березня 1991 року конкретний розмір відрахувань, що надходять на розвиток доріг загального користування в Автономній Республіці Крим і в областях, а також напрямки їх використання визначаються Верховною Радою Кримської Автономії та обласними радами.

Місцеві ради також можуть утворювати цільові позабюджетні фонди охорони навколишнього середовища. Стаття 46 Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища” встановила порядок надходження платежів за забруднення навколишнього природного середовища до позабюджетних фондів його охорони різних рівнів, починаючи від рад базового рівня до Державного.

На місцевому рівні функціонує ще багато видів позабюджетних фондів, що знижує можливість ефективного контролю за їх формуванням і витрачанням.

Органи місцевого самоврядування мають право створювати також і валютні фонди. Ці фонди формуються за рахунок таких коштів: відрахувань у розмірі 5% від валютної виручки підприємств, установ, організацій, зареєстрованих міською, районною адміністрацією; доходів від власної зовнішньоекономічної діяльності; добровільних внесків, пожертвувань юридичних осіб і громадян; надходжень від реалізації товарів, робіт, послуг іноземним юридичним особам і громадянам; доходів від здачі в оренду комунальної власності іноземним юридичним і фізичним особам; інших не заборонених законом джерел.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 200 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Система розподілу доходів між ланками бюджетної системи України | Позабюджетні фонди | Визначте групи видатків місцевих бюджетів. | Якими законодавчими і нормативними актами регламентуються міжбюджетні відносини? | Що таке бюджетний процес? | Що таке фінансове вирівнювання? | Яким чином в місцевих бюджетах передбачено покриття тимчасового касового дефіциту? | Яким чином здійснюється контроль за фінансовою діяльністю органів місцевої влади? | Наведіть порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету. | Розкрийте зміст соціально-економічного значення видатків місцевих бюджетів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Цілі, зміст і порядок створення регіональних цільових фондів місцевого самоврядування| Розкрийте поняття вертикальних та горизонтальних дисбалансів та зміст фінансового вирівнювання

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)