Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яким чином здійснюється контроль за фінансовою діяльністю органів місцевої влади?

Читайте также:
  1. http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом
  2. II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  3. III. Изготовление боевиков, зажигательных и контрольных трубок
  4. IV. Контрольный блок
  5. IV. Контрольный блок
  6. IV. Контрольный блок I
  7. IX. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В Україні фінансова діяльність органів місцевого самоврядування регулюється центральною владою. Ця діяльність регламентується чинним законодавством, а також Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства фінансів України. Центральна влада законодавчо регламентує повноваження місцевого самоврядування в галузі бюджету; створення позабюджетних, валютних і цільових фондів; здійснення фінансово-кредитних відносин; управління фінансами комунальних підприємств; встановлення місцевих податків і зборів.

У питаннях регулювання доходів і витрат бюджетів місцевого самоврядування зберігається його підпорядкованість по вертикалі регіональним органам влади, а останніх, у свою чергу, органам центральної влади. Такий принцип організації бюджетної системи продовжує зберігатися.

Основні інструменти регулювання: нормативи відрахувань у місцеві бюджети різних рівнів від регульованих доходів; бюджетні дотації і субсидії з державного бюджету і бюджету вищого рівня в бюджети більш низького рівня; міжбюджетні взаєморозрахунки.

Організація контролю та аудиту в Україні здійснюється:

o Міністерством фінансів України;

o Головним контрольно-ревізійним управлінням;

o Головним управлінням Державного казначейства;

o Державною податковою адміністрацією України;

o місцевими державними адміністраціями;

o іншими органами.

Загальний фінансовий контроль здійснює Верховна Рада України та Рахункова палата Верховної Ради України.

Діють також ревізійні комісії, що створюються безпосередньо представницькими органами місцевого самоврядування для контролю використання коштів бюджету, позабюджетних, валютних та цільових фондів. Окремі контрольні функції в цій сфері виконують самі представницькі органи місцевого самоврядування та їхні комісії.

В Україні здійснюється загальний контроль за використанням бюджетних коштів і обов'язковий аудит підприємств та організацій, включаючи й комунальний сектор.

У багатьох розвинутих зарубіжних країнах розрізняють внутрішній і зовнішній фінансовий контроль у місцевих органах влади.

Внутрішній фінансовий контроль здійснюється обраними представницькими органами місцевої влади спеціальними комісіями чи комітетами.

Зовнішній фінансовий контроль діяльності місцевих органів влади здійснюється органами державної влади по лінії як виконавчої, так і законодавчої та судової влади.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів | Напрямки вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з державним бюджетом | Порядок фінансування власних і делегованих місцевим органом влади повноважень | Система розподілу доходів між ланками бюджетної системи України | Позабюджетні фонди | Визначте групи видатків місцевих бюджетів. | Якими законодавчими і нормативними актами регламентуються міжбюджетні відносини? | Що таке бюджетний процес? | Що таке фінансове вирівнювання? | Розкрийте зміст соціально-економічного значення видатків місцевих бюджетів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яким чином в місцевих бюджетах передбачено покриття тимчасового касового дефіциту?| Наведіть порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)