Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення

Читайте также:
  1. II. Порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом
  2. II. Порядок формирования контрактной службы
  3. II. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли
  4. II. Структура Переліку і порядок його застосування
  5. III. Порядок защиты дипломной работы
  6. III. Порядок оказания услуг по перевозкам пассажиров и хранению ручной клади
  7. III. Порядок оказания услуг по перевозке пассажиров и хранению ручной клади
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності.

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і організація незалежно від форм власності їх господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здоров’я й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше 1 разу на 5 років. Зміст атестації робочих місць полягає у виявленні на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення; дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексній оцінці факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці; підтвердження(встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці; розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення працівників.

Атестаційна комісія складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць. За результатами лабораторно-інструментальних досліджень фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних факторів оформляються протоколи, а заміряні показники шкідливих і небезпечних виробничих факторів заносяться в Карту умов праці. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємства, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих. Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності і зберігаються на підприємстві протягом 50 років

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном | Законодавство України про охорону праці | Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці | Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення | Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права | Інструктажі з питань охорони праці, їх види, порядок проведення | Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності | Мета та завдання профілактики нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь на виробництві, основні заходи по їх запобіганню | Основи фізіології та гігієни праці, їх значення | Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності. Втома |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Служба охорони праці підприємства, завдання, функції, підпорядкованість, чисельність, права працівників, організація роботи| Принципи організації та види навчання з питань охорони праці

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)