Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основна частина уроку. Учитель роздає картки (НО2) і двічі читає текст

Читайте также:
  1. I. Основная идея
  2. II. Основна частина уроку
  3. II. Основна частина уроку
  4. II. Основна частина уроку
  5. II. Основна частина уроку
  6. II. Основна частина уроку
  7. II. Основна частина уроку

 

1. Аудіювання.

Учитель роздає картки (НО2) і двічі читає текст. Учні уважно слухають та виправ-ляють помилки в тексті на картках. По закінченні роботи вони ланцюжком чита-ють речення з виправленими помилками. Учитель контролює правильність вико-нання завдання.

Attention everyone! The police are looking for two suspects in connection with the robbery of the jewellery shop in Park Avenue. The first suspect is a man in his late 30s. He is tall and slim and he’s got short straight dark hair and black moustache. When last seen, he was wearing torn black jeans and a black T-shirt. He’s got a deep scar on his left cheek.

The police are also looking for a middle-aged man in his early 40s. He’s short and stout. He’s got curly light-brown hair and a big snub nose. When last seen, he was wearing black trousers, a dark-blue shirt and a leather jacket.

Listen, find nine mistakes and correct them.

 

Attention everyone! The police are looking for two suspects in connection with the robbery of the jewellery shop in Park Avenue. The first suspect is a man in his late 40s. He is short and slim and he’s got short straight fair hair and black moustache. When last seen, he was wearing torn blue jeans and a black T-shirt. He’s got a small scar on his left cheek.

 

The police are also looking for a middle-aged man in his late 40s. He’s short and thin. He’s got curly light-brown hair and a big straight nose. When last seen, he was wearing black trousers, a light-blue shirt and a leather jacket.


 

 

Speaking

 

Grammar

 

Practice


 

 

2. Розвиток умінь мовлення.

 

1) Впр. 7 (с. 18).

 

Клас поділяється на групи по четверо учнів, які обговорюють запитання вправи про-тягом 5—7 хвилин. По закінченні підготовки представники від кожної групи пові-домляють результати обговорення. Учитель контролює правильність граматичної будови речень.

 

2) Впр. 8 (с. 18).

 

Учні в парах обговорюють завдання вправи протягом 3—5 хвилин, потім троє-четверо з них повідомляють свої висновки, порівнюючи їх з думками співрозмов-ників. Решта доповнюють, якщо необхідно. Учитель контролює правильність ви-конання завдання.

 

3) Впр. 9 (с. 18).

 

Учні впродовж 2—4 хвилин самостійно обмірковують завдання вправи, потім по черзі висловлюють свої думки. Учитель стежить за правильністю граматичної бу-дови речень.

 

3. Повторення граматичного матеріалу: непряма мова.

 

1) Робота з картками.

 

Учні отримують картки (НО3) і самостійно виконують завдання протягом 3—4 хви-лин. По закінченні роботи вони ланцюжком читають дібрані пари речень і поясню-ють зміни в них. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.


 

 


 

 

HO3:          
Match the sentences and explain the changes in them.  
   
           
    1) He said, «I go to the swimming pool a) I said that I would bring my project    
    three times a week». the following day.    
           
    2) They said, «We are preparing for b) He said that Tony was a very    
    the concert now». responsible person.    
           
    3) She said, «My parents left for work c) They said that they were preparing    
    ten minutes ago». for the concert then.    
           
    4) I said, «I’ll bring my project d) He said that he went to the    
    tomorrow». swimming pool three times a week.    
           
    5) Nick said, «Don’t touch my mobile e) Jane said that she could buy a bottle    
    phone, Bobby!» of milk for Frank.    
           
    6) Jane said, «I can buy a bottle of f) She said that her parents had left    
    milk for you, Frank». for work ten minutes before.    
           
    7) He said, «Tony is a very responsible g) Nick ordered Bobby not to touch his    
    person». mobile phone.    
           
           

 2) Впр. 10 (с. 19).

 

Клас поділяється на дві групи, члени кожної з яких ланцюжком виходять до дош-ки і записують речення вправи з непрямою мовою. За кожне правильно трансфор-моване речення надається один бал. Перемагає команда, яка отримала більше балів. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: I. Organization moment | Of the Textbook | Reading 1. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 7). | III. Заключна частина уроку | III. Заключна частина уроку | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 10). | II. Основна частина уроку | II. Основна частина уроку | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 2 (с. 24). | Reading 2. Подання тексту для читання. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Revision стану у реченнях.| Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 11 (с. 19).

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)