Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Основна частина уроку. Grammar 1. Закріплення граматичного матеріалу. Practice 1) Впр

Читайте также:
  1. I. Основная идея
  2. II. Основна частина уроку
  3. II. Основна частина уроку
  4. II. Основна частина уроку
  5. II. Основна частина уроку
  6. II. Основна частина уроку

Grammar 1. Закріплення граматичного матеріалу.  
Practice 1) Впр. 1 (с. 160).  
   
  Учні ланцюжком читають речення тексту вправи, доповнюючи їх герундієм. Учи-  
  тель стежить за правильністю виконання завдання.  
  2) Впр. 2 (с. 160).  
  Учні самостійно письмово виконують завдання вправи, а потім ланцюжком зачиту-  
  ють речення, доповнені необхідною формою дієслів у дужках. Учитель контролює  
  правильність відповідей.  

 

Reading   2. Подання тексту для читання. Впр. 3 (с. 161).  
    1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.  
    Робота в парах.  
    Учні отримують картки (НО2) (кожна пара отримує дві різні картки), самостійно  
      відповідають на подані запитання, потім опитують партнерів та записують їх  
      відповіді. По закінченні роботи троє-четверо учнів розповідають про результати опи-  
      тування, порівнюючи відповіді співрозмовників з власними. Учитель стежить за  
      правильністю граматичної будови речень.  
  HO2:      
    А.Answer the questions and ask your partner.  
       

You Your partner

1) How much time do you spend watching TV every day?

 

2) How many TV sets do you have at home?

 

3) Do you have satellite television at home?

 

B.Answer the questions and ask your partner.

You Your partner

1) Do you have cable television at home?

 

2) What TV channels do you prefer to watch: national or commercial? Why?

 

3) What is your favourite TV channel?

 

 

2) Reading. Етап читання.

Учні ланцюжком читають текст по одному реченню. Учитель стежить за правиль-ністю вимови слів.

 

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

 

а) Учні ланцюжком відповідають на запитання до тексту. Учитель контролює пра-вильність відповідей.


 

 


Unit 6. Magic Information: Radio and TV

б) Учитель пропонує порівняти телебачення Великої Британії та України. Учні са-мостійно протягом 3—4 хвилин обмірковують завдання, потім двоє-троє з них від-повідають. Решта доповнюють, якщо необхідно. Учитель стежить за правильністю граматичної будови речень.


 

Listening

 

Comprehension

 

 

Speaking


 

3. Аудіювання. Впр. 4 (с. 162).

Учні двічі уважно слухають текст та виконують завдання вправи. По закінченні ро-боти вони ланцюжком читають речення та визначають, чи відповідають вони зміс-ту тексту. Учитель контролює правильність виконання завдання.

4. Розвиток умінь мовлення. Впр. 5 (с. 162).


 

Клас поділяється на три групи. Кожна з них має підготувати доповідь на одну з тем, поданих у вправі. Учні самостійно готують доповідь впродовж 4—5 хвилин. По за-кінченні роботи один-два представники від кожної групи доповідають. Решта до-повнюють, якщо необхідно. Учитель стежить за правильністю граматичної будови речень. 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Comprehension | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 12 (с. 149). | Reading 1. Подання тексту для читання. | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 6 (с. 152). | Practice Впр. 9 (с. 153). | Writing 3. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 8 (с. 159). | II. Основна частина уроку | Подання тексту для читання. Впр. 4 (с. 167). | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 10 (с. 169). | Comprehension |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Check on Homework| II. Основна частина уроку

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.047 сек.)