Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Writing 3. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 8 (с. 159).

Читайте также:
  1. Academic Writing IELTS preparation
  2. Answer these questions in writing
  3. Argument-led approach to writing IELTS essays
  4. AS OLD AS WRITING
  5. At-home / In-class Writing
  6. B) Your teacher will offer you one of the variants given below. Translate the sentences into English in writing.
  7. B) Your teacher will offer you one of the variants given below. Translate the sentences into English in writing.

 

1) Етап підготовки до написання огляду телепередачі.

 

а) Впр. 5 (с. 158).

 

Учні ланцюжком зачитують правила написання огляду телепередачі по частинах та перекладають рідною мовою.


 


Тема 6: Магічна інформація: радіо та телебачення

б) Впр. 6 (с. 158).

 

Учні самостійно письмово виконують завдання протягом 2—3 хвилин. Той, хто пер-шим упорався, зачитує доповнені запитання вправи. Учитель разом з класом контро-лює правильність виконання завдання.

 

в) Впр. 7 (с. 159).

 

Учні в парах обговорюють завдання вправи впродовж 2—3 хвилин. По закінченні роботи двоє-троє з них відповідають на запитання. Учитель разом з класом стежить за правильністю відповідей.

 

2) Етап написання огляду телепередачі.

 

Учні самостійно пишуть огляд будь-якої телепередачі відповідно до правил та за-вдання вправи.

 

3) Етап перевірки.

 

По закінченні роботи один-два учні читають свої твори перед класом. Ще чотири-п’ять зошитів учитель вибірково бере на перевірку.

 

III. Заключна частина уроку

Homework 1. Домашнє завдання.

 

1) Впр. 1 (с. 217).

 

2) РЗ, впр. 1 (с. 76), 2, 3 (с. 77), письмово.

 

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

 

Заключна бесіда з учнями.

 

T: What new facts have you learned today? Would you like to take part in the OprahWinfrey Show? Why? Why not? What kinds of problems would you like to discuss in a talk show?

 

 

Урок 67 (6)

Підтема:Корисне чи шкідливе телебачення для дітей?Урок домашнього читання.

 

Мета:Ознайомити учнів з новими ЛО.

 

Продовжувати удосконалювати техніку читання.

 

Формувати навички діалогічного та монологічного мовлення. Тренувати учнів у письмі.

 

Виховувати здатність відстоювати власну думку та не піддаватись чужому впливу. Обладнання:Підручник,робочий зошит,картки для роботи в парах(НО).

 

ХІД УРОКУ

 

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

Greeting 1. Привітання.

 

T: Good morning, everyone. It’s nice to see you.

 

Ps: Good morning, teacher. We’re glad to see you, too.

 

T: How are you?

 

Ps: We are very well, thank you.


 


Unit 6. Magic Information: Radio and TV

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

 

T: We are continuing speaking about television and today you’ll read and discuss a textabout the ways television influences children. You’ll also learn new words and do a lot of exercises to improve your reading, speaking and writing skills.

 

Check on 3. Перевірка домашнього завдання.

Homework

1) РЗ, впр. 1 (с. 76).

 

Двоє учнів читають доповнений діалог вправи за ролями.

 

2) РЗ, впр. 2 (с. 77).

 

Двоє-троє учнів зачитують складені за завданням вправи запитання.

 

3) РЗ, впр. 3 (с. 77).

 

Учні ланцюжком читають перекладені англійською мовою речення вправи. Учитель стежить за правильністю відповідей.

 

Warming up 4. Уведення в іншомовну атмосферу.

 

Робота в парах.

 

Учні отримують картки (НО) і в парах обговорюють запитання, подані в них, про-тягом 5 хвилин. По закінченні роботи троє-четверо з них повідомляють результати обговорення, порівнюючи відповіді співрозмовників з власними. Учитель контролює правильність граматичної будови речень.
 

HO:


 

Discuss the following questions with your partner.


 

1) Do you have а little brother/sister/cousin?

 

2) Does your little brother/sister/cousin enjoy watching TV?

 

3) What kinds of TV programmes does your little brother/sister/cousin enjoy watching?

 

4) What kinds of TV programmes should/shouldn’t children watch: cartoons, films, educational programmes? Why do you think so?

 

5) Is television useful or harmful for children? Why do you think so?

 

6) Have you noticed any positive/harmful impact of the television on your little brother/sister/cousin?

 


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Comprehension | Основна частина уроку | Reading 3. Подання тексту для читання. Впр. 3 (с. 146). | Check on Homework | Comprehension | Writing 4. Розвиток навичок писемного мовлення. Впр. 12 (с. 149). | Reading 1. Подання тексту для читання. | Reading 2. Подання тексту для читання. Впр. 6 (с. 152). | Check on Homework | II. Основна частина уроку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Practice Впр. 9 (с. 153).| II. Основна частина уроку

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)