Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі

Читайте также:
  1. Вектори кутової швидкості та кутового прискорення
  2. Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху
  3. Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху
  4. Вращательное движение твердого тела
  5. Вращательное движение твердого тела
  6. Вращательное движение твердого тела
  7. Движение свободного твердого тела (обобщение метода полюса)

Прискорення довільно вибраної точки М при сферичному русі дорівнює:

. (22.10)

Прискорення

(22.11)

називається обертальним прискоренням. Воно має напрямок перпендикулярно до площини, що проходить через миттєве кутове прискорення тіла та радіус-вектор точки М так, що з кінця вектора найкоротший поворот від до здійснюється проти руху годинникової стрілки. За модулем обертальне прискорення дорівнює:

, (22.12)

де - найкоротша відстань точки М від прямої, уздовж якої від точки О відкладено вектор (рис. 22.6).

 

Прискорення

(22.13)

називається доосьовим прискоренням точки М і має напрямок до осі миттєвого обертання. Модуль цього прискорення дорівнює:

. (22.14)

Модуль вектора прискорення дорівнює:

. (22.15)

 

Вказівка. Для закріплення матеріалу § 22 необхідно розв’язати задачі із збірника: Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике.– М.: Наука, 1981 (або 1986):

1) №№ 19.1; 19.3; 19.9; 20.3;

2) №№ 19.4; 19.5; 19.7; 19.11; 19.13; 20.4; 20.15;

3) №№ 19.14; 19.15; 20.17; 20.18.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поле швидкостей | Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей | Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури | Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса | Миттєвий центр прискорень плоскої фігури | Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла | Теорема Ейлера-Даламбера |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рухомі та нерухомі аксоїди| Рівняння руху вільного твердого тіла

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)