Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Швидкості точок плоскої фігури як швидкості в обертальному русі навколо миттєвого центра швидкостей

Читайте также:
  1. III. Концентрация производства и монополии в России
  2. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
  3. Алло, Центральная!?
  4. Б) бывшими социалистическими странами Центральной и Восточной Европы
  5. Вектори кутової швидкості та кутового прискорення
  6. Выбор меры центральной тенденции
  7. Высокая плотность и питая концентрация пигмента

У кожний даний момент часу швидкості точок плоскої фігури розташовані так, ніби плоска фігура обертається навколо осі, що проходить через миттєвий центр швидкостей і перпендикулярна до плоскої фігури. При цьому швидкість будь-якої точки плоскої фігури дорівнює добутку відстані точки до миттєвого центра швидкостей та кутової швидкості. Ця швидкість має напрямок у бік обертання та перпендикулярна до миттєвого радіуса обертання. Наприклад, швидкість точки D диска, що котиться без ковзання по прямій, дорівнює , а для іншої точки К : .

При цьому кутова швидкість плоскої фігури в кожний даний момент часу дорівнює відношенню модуля швидкості будь-якої точки плоскої фігури до відстані від цієї точки до миттєвого центра швидкостей.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методика розв'язування задач кінематики точки | Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки | Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки | Рівняння обертального руху | Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання | Вектори кутової швидкості та кутового прискорення | Формула Ейлера | Методичні вказівки до розв'язання задач на обертальний рух твердого тіла | Рівняння руху плоскої фігури |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поле швидкостей| Окремі випадки визначення положення миттєвого центра швидкостей плоскої фігури

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)