Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання

Читайте также:
  1. В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС?
  2. Вектори кутової швидкості та кутового прискорення
  3. Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху
  4. Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху
  5. Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса
  6. Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі

Обертальний рух тіла називається рівноприскореним, коли кутова швидкість тіла одержує рівні між собою прирости за рівні проміжки часу. Для такого руху відношення є сталим. Маємо:

(20.7)

де - фізична величина, що характеризує бистроту зміни кутової швидкості, називається кутовим прискоренням тіла та вимірюється в рад/с2-2).

Отже, кутове прискорення рівноприскореного обертального руху тіла визначається відношенням приросту кутової швидкості до відповідного проміжку часу:

. (20.8)

Кутове прискорення – це міра бистроти зміни кутової швидкості.

Якщо абсолютна величина кутової швидкості зменшується, то обертальний рух називається рівносповільненим; для рівносповільненого обертання, наприклад, у додатному напрямку, . Рівноприскорені та рівносповільнені рухи разом становлять групу рівнозмінних обертальних рухів.

Рівняння рівнозмінного руху мають вигляд:

Знак „+“ чи „ - “ ставимо залежно від того, прискорений рух тіла чи сповільнений.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 265 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Натуральна форма рівнянь руху | Векторна форма рівнянь руху | Векторному рівнянні руху | Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху | Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху | В криволінійних координатах | Методика розв'язування задач кінематики точки | Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки | Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рівняння обертального руху| Вектори кутової швидкості та кутового прискорення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)