Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вектори кутової швидкості та кутового прискорення

Читайте также:
  1. Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху
  2. Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху
  3. Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання
  4. Прискорення точки плоскої фігури як сума прискорення полюса та прискорення цієї точки в обертальному русі навколо полюса
  5. Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі
  6. Прискорення.

Обертальний рух тіла навколо нерухомої осі визначається трьома елементами: а) положенням осі обертання в просторі; б) величиною кутової швидкості обертання; в) напрямком обертання.

У заданому масштабі відкладаємо вздовж осі обертання від довільної точки О вектор так, щоб обертання тіла відбувалось проти руху годинникової стрілки, якщо дивитись у напрямку від кінця вектора до його початку. Уведений тут вектор характеризує одночасно всі три елементи обертання тіла та називається вектором кутової швидкості обертання (рис. 20.2).

Кутове прискорення - це вектор , який характеризує бистроту зміни в часі вектора кутової швидкості:

. (20.11)

Вектор та його приріст можуть мати напрямок тільки вздовж осі обертання. Отже, вектор також має напрямок уздовж нерухомої осі обертання. Якщо обертання прискорене, то вектори кутової швидкості і кутового прискорення мають напрямок в один і той же бік (див. рис. 20.2). Коли обертання сповільнене, то абсолютна величина кутової швидкості зменшується, а вектори кутової швидкості й кутового прискорення мають протилежні напрямки.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 344 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Векторна форма рівнянь руху | Векторному рівнянні руху | Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху | Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху | В криволінійних координатах | Методика розв'язування задач кінематики точки | Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки | Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки | Рівняння обертального руху |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання| Формула Ейлера

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)