Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівняння обертального руху

Читайте также:
  1. Аналіз основного рівняння молотильного барабана
  2. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням
  3. Кінематика обертального руху.
  4. Порівняння країн за індексом сталого розвитку
  5. Рівняння руху вільного твердого тіла
  6. Рівняння руху плоскої фігури

Щоб визначити положення твердого тіла в просторі, виконаємо такі побудови. Через вісь обертання тіла, яку назвемо віссю Оz, проведемо півплощину П, нерухому в просторі, та ще одну півплощину П1, жорстко з’єднану з твердим тілом. Ця півплощина П1 буде рухомою відносно П, бо вона обертається разом з твердим тілом (рис. 20.1).

Двогранний кут між півплощинами П і П1, відлічений від нерухомої півплощини до рухомої, називають кутом повороту твердого тіла. Відповідно до правої системи декартових координат вважають кут повороту додатним, якщо він відлічений проти ходу стрілки годинника, коли дивитись з боку додатного напрямку осі О . Напрямок обертання тіла вважають додатним, якщо кут повороту зростає, та від'ємним, коли зменшується. Усю побудову можна уявити на прикладі трохи відкритих дверей.

Кут повороту рухомої півплощини однозначно визначає й поворот твердого тіла навколо нерухомої осі. При обертанні тіла кожному моменту часу відповідає певне значення кута повороту , тобто кут повороту є функцією часу:

рад. (20.1)

Функціональну залежність (20.1) називають рівнянням руху тіла навколо нерухомої осі або рівнянням обертального руху. При відомій функції відомий і закон обертального руху твердого тіла.

Функція є неперервною та має похідні за часом не нижче другого порядку.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Предмет кінематики. Система відліку | Натуральна форма рівнянь руху | Векторна форма рівнянь руху | Векторному рівнянні руху | Визначення прискорення точки при векторній формі рівнянь руху | Визначення прискорення точки при натуральній формі рівнянь руху | В криволінійних координатах | Методика розв'язування задач кінематики точки | Переносний, відносний та абсолютний рухи матеріальної точки | При складному русі точки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні вказівки до розв'язання задач складного руху матеріальної точки| Кутове прискорення тіла у випадку рівноприскореного обертання

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)