Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз основного рівняння молотильного барабана

Читайте также:
  1. Аналіз впливу ТЕП на продуктивність АТЗ
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  4. Аналіз шлункового соку
  5. Доля основного металла в металле наплавки
  6. Доцільність участі оптового посередника у каналі розподілу обумовлюється порівнянням

 

Аналізуючи основне рівняння молотильного барабану можна встановити залежності режимів його роботи, продуктивності та затрат енергії.

Без хлібної маси барабан набуватиме наступного прискорення

.

При завантаженні барабана значення прискорення визначатиметься залежністю

.

Рис. 11.1. Зміна прискорення барабана від його кутової швидкості : 1 – „надходження” при-скорення; 2 – „витрата” прискорення

Графічні залежності зміни прискорення барабана від його кутової швидкості побудовані за формулами (11.13) та (11.14) наведені на рис. 11.2. Точка перетину а гіперболи 1 побудованої за формулою (11.13), та прямої 2, побудованої за формулою (11.14) визначає величину критичної кутової швидкості за якої двигун даної потужності працює із повним завантаженням. Тому потужність двигуна повинна бути такою, щоб , де - робоча кутова швидкість барабана.

Прирівнявши вирази (11.13) та (11.14) отримаємо

,

звідки

.

Для сучасних молотильних барабанів з метою усунення впливу нерівномірності надходження хлібної маси приймають наступне співвідношення між потужністю та моментом інерції

.

Затрати потужності на одиницю перероблюваної маси становить

,

звідки видно, що найменша затрат енергії на обмолот буде при малих частотах обертання і діаметрі барабана. Діаметри барабанів у сучасних комбайнах коливаються в межах D =450...700 мм. Зернозбиральні машини розроблені «Ростовсільмашем» обладнані молотарками з діаметром барабана 800 мм.

Такі ж висновки можна зробити із виразу для визанчеyня кількості обробленого матеріалу, що припадає на одиницю потужності

.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теорія дискового відцентрового розкидача | Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача | Параметри баків та мішалок оприскувачів | Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв | Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів | Встановлення стеблопідіймачів | Встановлення мотовила за висотою стеблостою | Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин | Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів | Розрахунок скребкових елеваторів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок молотильних пристроїв| Розрахунок параметрів молотильного апарата

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)