Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення витрати вапняку.
  5. Визначення витрати теплоти
  6. Визначення вмісту креатиніну в біологічних рідинах
  7. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів

 

Для приводу ножа сегментно-пальцевого ріжучого апарату широко використовуються кривошипно-шатунні механізми. Дані механізми поділяються центральні (аксіальні) (рис. 9.1, а) та зміщені (дезаксіальні) (рис. 9.1, б).

а б

 

Рис.9.1. Схема кривошипно-шатунних механізмів: а – аксіального; б – дезаксіального

 

У аксіальних механізмів повзун та вісь обертання кривошипа знаходяться в одній площині, перпендикулярній площині обертання кривошипа. У дезаксіальних вісь кривошипа не лежить у цій площині, а віддалена від неї на величину , яка називається величиною дезаксіала.

У приводах сегментних різальник апаратів технічно важко використати аксіальні кривошипно-шатунні механізми через низьке по відношенню до ґрунту розташування ножа (повзуна) і ряд інших причин. Тому використовують механізми зміщені (дезаксіальні) з параметрами, наприклад, для косарок та , а для жаток і .

При використанні дезаксіального механізму приводу повний хід ножа (повзуна) становитиме (рис.9.1, б)

,

де , а .

Або

.

Рис. 7.2. Схема ріжучого апарату з дезаксіальним кривошипно-шатунним механізмом приводу: 1-вал контрпривідний; 2-карданний вал; 3-вал кривошипа; 4-шатун; 5-коромисло; 6-ріжучий апарат

 

Так коли , а то . Отже повний хід ножа у дезаксіального механізму привода дещо більший ніж у аксіального. Також із рис. 9.1, б видно, що при русі ножа вправо кут повороту кривошипа менший, ніж кут його повороту при русі ножа вліво. Тому за постійної швидкості обертання кривошипа дезаксального механізму час руху ножа вправо буде меншим ніж час зворотного ходу.

Рис. 9.2. Схема защемлення стебла у розхилі різальної пари

Для якісного зрізу стебел необхідною є умова за якої наявне їх защемлення у ріжучій парі, що створюють леза сегмента та протиріжучої пластини (рис. 9.2). Силу взаємодії стебла та леза можна розкласти на дві складові: нормальну - та дотичну - . Ці сили зв’язані між собою залежністю

,

де - кут тертя матеріалу стебла по лезу.

Якщо спрямувати вісь ОХ системи координат за лінією леза протирізальної пластини, а осі ОУ за напрямом дії сили , то отримаємо умову рівноваги стебла

Для защемлення стебла у різальній парі необхідно, щоб

.

Оскільки то з урахуванням (9.3) із (9.5) отримаємо

.

З другого рівняння системи (9.4) маємо

,

або

.

Підставляючи отримане значення у (9.6) та скоротивши на запишемо

,

або

Розділивши праву та ліву частину отриманої нерівності на отримаємо

,

або

,

та

З урахуванням залежності тангенса суми двох кутів із (9.7) отримаємо

або

.

Для сегментів без насічки при зрізанні стебел пшениці , а при зрізанні трави . Для сегментів з насічкою значення кутів збільшують на 20...50%.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей | Технологічний розрахунок картоплесаджалки | Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни | Розрахунок параметрів транспортерів | Основи теорії бітера розкидача органічних добрив | Теорія дискового відцентрового розкидача | Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача | Параметри баків та мішалок оприскувачів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок параметрів розпилюючих пристроїв| Встановлення стеблопідіймачів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)