Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основи теорії бітера розкидача органічних добрив

Читайте также:
  1. Добрива в технології No - Till
  2. Духовно-ціннісні основи людини
  3. Клест-сосновик — Loxia pytyopsittacus
  4. Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за перевантажувальною технологічною схемою
  5. Обгрунтування складу та режимів роботи комплексу транспортно-технологічних засобів для внесення мінеральних добрив за прямоточною технологічною схемою
  6. Основи консервування молока і види молочних консервів
  7. Основи культури української мови

 

Завдання теоретичного дослідження роботи бітера розкидача органічних добрив полягає у підборі параметрів та режимів, що забезпечуватимуть найкраще розкидання добрив.

Рис.7.1. Схема дії сил на частинку органічних добрив, що знаходиться на поверхні гвинта бітера

Оскільки крок витків гвинта розкидаючого бітера є значним, то можна розглядати кидання частинок добрив поверхнею шнека, як процес кидання поверхнею похилої лопаті.

При роботі бітера частинка органічних добрив масою виноситься з-під шару добрив висотою і переміщається у вертикальній площині вздовж лопаті. На цю частинку діють наступні сили: тяжіння ; відцентрова ; коріолісова сила ; та сила тертя по лопатці .

У момент сходження з лопатки в точці частинка набуде абсолютної швидкості, що рівна геометричній сумі переносної і відносної швидкостей, тобто

.

Але , тому можна з певним допущенням прийняти, що і направлена перпендикулярно лопаті у напрямку її обертання.

Зростання віддалі польоту частинки органічних добрив відбувається за її сходження з лопаті при куті . Але виконання цієї умови залежить від висоти , оскільки чим вищий шар матеріалу тим більший кут при якому частинка зійде з лопаті. Решта частинок будуть сходити з лопаті при її переміщенні з положення в положення .

Згідно з прийнятою умовою у момент скидання добрив швидкість частинки направлена під кутом до горизонту. Її можна розкласти на складові

Тоді віддаль польоту частинок добрив становитиме

,

де - час польоту.

Час польоту визначимо з виразу, який відповідає моменту торкання частинкою поверхні ґрунту

.

Звідки отримаємо

.

Підставляючи значення і у вираз (7.6) отримаємо

.

або з урахуванням формули подвійного кута

.

З зазначеного виразу можна отримати формулу для розрахунку кутової швидкості обертання бітера для забезпечення розкидання добрив на заданій віддалі від задньої стінки кузова розкидача

.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 211 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей | Технологічний розрахунок картоплесаджалки | Основи теорії розвантаження ложечки | Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок параметрів транспортерів| Теорія дискового відцентрового розкидача

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)