Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основи теорії розвантаження ложечки

Читайте также:
  1. Духовно-ціннісні основи людини
  2. Клест-сосновик — Loxia pytyopsittacus
  3. Основи консервування молока і види молочних консервів
  4. Основи культури української мови
  5. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  6. Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів
  7. ОСНОВИ РОТНОГО ГОСПОДАРСТВА.

 

На завантажувальній вітці транспортерно-ложечкового садильного апарату до зони верхнього барабана (чи зірочки) ложечка рухається прямолінійно, а картоплина, що на ній знаходиться, перебуває лише під дією сили ваги (рис.6.2 , а).

Рис. 6.2. Схеми до визначення полюсної віддалі

 

Коли ложечка з тяговим елементом, підійшовши до барабана (зірочки), починає обертатись навколо його осі, то починає діяти відцентрова сила

,

де - маса бульби, кг;

- кутова швидкість обертання барабана (зірочки), с-1;

- радіус обертання, тобто віддаль від центра ваги А бульби до центра барабана (зірочки), м.

Рівнодіюча сил і при обертанні ложечки змінюється за величиною та напрямом. Однак, якщо продовжити вектор рівнодіючої до перетину з вертикаллю, яка проходить через центр барабана (зірочки), то за будь-якого положення ложечки вектор буде перетинати вертикаль у одній і тій же точці В, яку називають полюсом. Віддаль від точки до центра барабана називають полюсною віддалю.

З подібності трикутників та (рис. 6.2) отримаємо

.

Звідки отримаємо

,

Або з урахуванням

.

Таким чином, величина полюсної віддалі залежить лише від частоти обертання вала барабана (зірочки). Зі збільшенням частоти обертання полюсна віддаль зменшується і величина відцентрової сили зростає порівняно із слою ваги. У випадку зменшення частоти полюсна віддаль зростає.

Дослідження показують, у випадку коли (рис. 6.3, а), тобто коли полюс знаходиться у середині барабана (зірочки), рівнодіюча утворює момент відносно зовнішньої кромки ложечки і прагне повернути картоплину проти годинникової стрілки, що спричиняє притискання картоплин до кожуха і аж до заклинювання їх між ложечкою і кожухом. Коли (рис. 6.3, в), тобто коли полюс перебуває поза колом яке проходить через зовнішні кромки ложечок, рівнодіюча утворює момент відносно внутрішньої кромки ложечки і прагне повернути картоплину за годинниковою стрілкою, що забезпечує гравітаційне падіння картоплини на нижню поверхню попередньої ложечки. Коли (рис. 6.3, б) можливий кожен із наведених вище процесів.

Рис. 6.3. Можливі випадки розвантаження ложечок

 

Отже, характер розвантаження ложечок визначається співвідношення між полюсною віддалю і радіусом барабана

.

З використанням виразу (6.10) отримаємо

.

Для якісної роботи трансортерно-ложечкового садильного апарату доцільно приймати , а .

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап | Кінематика фрези | Розрахунок параметрів фрез | Розрахунок висівних апаратів | Основи теорії сошників | Розрахунок живильних ємкостей |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Технологічний розрахунок картоплесаджалки| Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)