Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок параметрів фрез

Читайте также:
  1. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів
  2. Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів
  3. Конструктивний розрахунок
  4. Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни
  5. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  6. Розрахунок бральних апаратів
  7. Розрахунок висівних апаратів

 

Робота фрези характеризується таким показником: – подача на ніж, – глибина обробітку, – висота гребенів. Подачу на ніж визначаємо за формулою:

,

де – час, за який наступний ніж у відносному русі займе положення попереднього, тобто повернеться на кут, що рівний центральному куту між ними. Час можна визначити з виразу:

,

де – час, за який диск повернеться на один оберт,

– кількість зубів на одному диску.

У свою чергу час може бути визначений з виразу:

.

Тоді

.

А подача на ніж становитиме

.

Помножимо чисельник і знаменник на радіус , одержимо

.

Оскільки , то

.

Врахувавши, що остаточно одержимо

.

З цієї формули видно за рахунок яких параметрів можна змінити подачу на ніж, а отже і ступінь дії фрези на ґрунт. У тому числі і ступінь кришіння, оскільки товщина стружки , яка визначає степінь подрібнення ґрунту прямо пропорційно залежить від подачі . Максимальне значення товщини стружки можна визначити за формулою:

.

Також параметр можна визначити за формулою:

,

де - конструктивний параметр фрези.

З цієї формули випливає, що при незмінній подачі на ніж із зменшенням глибини обробки степінь розпушення зростає. Товщина стружки – величина змінна, тому для розрахунків використовують її максимальне значення.

Висоту гребенів на дні борозни можна визначити за залежністю

.

Із залежності видно, що висота гребенів залежить від тих же параметрів, що і подача, а отже при зменшенні подачі на ніж зменшуватиметься і висота гребенів.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Процеси механізованого обробітку ґрунту | Дія силових факторів на масив ґрунту | Тяговий опір ґрунтообробного знаряддя | Класифікація та вимоги до роботи зубових борін | Побудова зубового поля борони | Основи розрахунку сферичних дискових робочих органів | Опорні органи сільськогосподарських машин та ущільнюючі елементи | Види кочення коліс | Параметри котків і коліс | Розрахунок параметрів культиваторних лап |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кінематика фрези| Розрахунок висівних апаратів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)