Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Видозміни вегетативних органів
  4. Визначення
  5. Визначення витрати вапняку.
  6. Визначення витрати теплоти
  7. Визначення вмісту креатиніну в біологічних рідинах

 

Призначення підкопуючи органів – повністю підкопати бульбоносний пласт без пошкоджень бульб та при мінімальному захопленні ґрунту, зруйнувати частково або повністю пласт і передати його на наступні робочі органи. Для підкопування використовують лемеші. Вони бувають пасивним, активним або комбінованими, а за формою - плоскі, коритоподібні, секційні та дискові. Найбільшого поширення набули плоскі та коритоподібні лемеші.

Основним параметрами плоского пасивного лемеша (рис. 13.1) окрім кута скосу леза , який приймають в межах , є кут нахилу робочої грані ; довжина лемеша ; ширина лемеша ; висота розміщення заднього обрізу лемеша . Останні три параметри зв’язані між собою залежністю

.

 

Рис. 13.1. Схема плоского пасивного лемеша

 

Дослідним шляхом встановлено, що чим більший , тим краще самоочищення леза від бадилля та робочої поверхні від землі, що налипла, але тим більший тяговий опір через зсування ґрунту перед лемешем. У реальних конструкціях . Висоту вибирають такою, щоб забезпечити плавний перехід шару ґрунту з лемеша на сусідній робочий орган машини – елеватор ( мм).

Ширина лемеша встановлюється з умови повного підкопування бульб при мінімальному захваті ґрунту (рис. 13.2, а)

,

де - ширина залягання бульб у гнізді (240-300 мм);

- зміщення осі рядка відносно осі лемеша через відхиленя центра гнізда кущів від середньої лінії рядка та неточності водіння збирального агрегату по рядках (30-50 мм);

- глибина підкопування ( мм – при збираня підгорнутих рядків; - не підгорнутих);

мм - глибина залягання крайніх за шириною гнізда бульб, мм;

- кут природного відкосу ґрунту.

Для коритоподібного лемеша (рис. 13.2, б)

.

а б

Рис. 13.2. Схема до розрахунку ширини лемеша

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів | Розрахунок скребкових елеваторів | Розрахунок молотильних пристроїв | Аналіз основного рівняння молотильного барабана | Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета | Умови проходження зерен крізь отвори решіт | Розрахунок завантаження соломотряса |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин| Розрахунок пруткових елеваторів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)