Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення витрати теплоти

Читайте также:
  1. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  2. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  3. Визначення
  4. Визначення витрати вапняку.
  5. Визначення вмісту креатиніну в біологічних рідинах
  6. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів

 

Рівняння балансу теплоти сушарки у загальному вигляді містить у лівій частині кількість теплоти, що надійшла у сушарку, а у правій витрати теплоти:

,

де - масова витрати сухого сушильного агента, кг;

- ентальпія атмосферного повітря, кДж/кг;

- теплота сушильного агенту, кДж;

і - теплоємність відповідно води та матеріалу, кДж/(кг·0С);

- теплота від додаткового джерела енергії, кДж;

- ентальпія відпрацьованого сушильного агента, кДж/кг;

- втрати теплоти в оточуюче середовище через стінки сушарки, кДж.

Із (16.3) витрата теплоти на нагрівання сушильного агента становить

.

Питома витрата теплоти на сушіння становитиме

, де - питома витрата сушильного агента;

- питома втрата теплоти в оточуюче середовище.

Або

.

Вираз

,

відображає питомі витрати теплоти на нагрівання матеріалу від температури до . Тому

.

Питомі витрати теплоти в оточуюче середовище визначають із загального рівняння теплопередачі

,

де - сумарна площа стінок сушильної камери через яку відбувається віддача теплоти в оточуюче середовище, м2;

- середня температура агента сушіння, 0С;

- коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·0С).

,

де і - коефіцієнт теплопередачі від агента сушіння до стінок камери та від стінок камери до оточуючого повітря, Вт/(м2·0С);

і - товщина стінок камери та шару ізоляції, м;

і - коефіцієнт теплопровідності стінки камери і ізоляційного матеріалу, Вт/(м3·0С).

Якщо ввести позначення

,

де - різниця між надходженням та втратою теплоти в сушильній камері, що припадає на 1 кг випаруваної вологи.

То

.

Таким чином, витрати теплоти на сушіння залежать від питомої витрати сухого сушильного агенту, ентальпії атмосферного повітря і відпрацьованого сушильного агента, а також від надходження і витрати теплоти в сушильній камері.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 393 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Розрахунок пруткових елеваторів | Основи теорії коливного та вібраційного грохота | Теоретичні основи роботи подільника | Розрахунок бральних апаратів | Теорія плющильних вальців | Аналіз роботи очісувального апарату | Розрахунок параметрів рулонного преса | Розрахунок робочих органів гичкозбиральних машин | Теоретичні основи роботи дискових копаючих органів бурякозбиральних машин | Тепло- та вологообмін в процесі сушіння |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна схема розрахунку сушарок| Теоретичні основи роботи трієра

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)