Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теоретичні основи роботи дискових копаючих органів бурякозбиральних машин

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Quot;Подаренные идеи" машины времени
  3. Алматы ауыр машина жасау зауыты
  4. Анализ методов управления сбытовой деятельностью производственных систем машиностроения
  5. Анализ факторов внешней среды производственных систем машиностроения
  6. Анализ факторов внутренней среды производственной системы машиностроения
  7. Аналіз роботи очісувального апарату

 

Копачі органи бурякозбиральних машин поділяються на дві групи: підкопуючи лапи та витискні копачі.

Підкопуючі лапи встановлюються на машинах, що здійснюють брання буряків за гичку з метою руйнування зв’язку між коренем та ґрунтом. На машинах із попереднім зрізом гички використовують пасивні та активні витискні копачі. Серед активних найбільшого поширення набули дискові та вилчасті.

Дисковий копач (рис.15.2) складається із двох дисків, які встановлені один відносно іншого під кутами:

- між вертикальними осями ;

- - між горизонтальними осями (кут атаки).

а а б в Рис. 15.3. Діаграма швидкостей точок дисковго копача
  б Рис. 15.2. Модель дискового копача: а – фронтальний вид; б – вид зверху

 

Важливим показником роботи дисків є показник кінематичного режиму

,

де - колова швидкість дисків, м/с;

- поступальна швидкість руху машини, м/с.

На рис. 15.3 а, б, в показані епюри швидкостей відносно ґрунту точок диска при різних значеннях . Для спрощення вважають, що диски знаходяться у вертикальній площині, тобто при . На цих схемах - миттєвий центр обертання. Відстань від центра до точки залежить від . Чим менше , тим більший відрізок . Якщо , де - радіус диска, то (рис.15.3, а) й нижні частини дисків прагнуть перемістити пласт ґрунту та коренеплоди у напрямку руху машини. За (рис.15.3, б) нижні частини чинять незначний вплив на зміщення пласта та коренеплодів. У випадку, коли (рис.15.3, в) нижні частини дисків прагнуть перемістити пласт ґрунту та коренеплоди у напрямку протилежному руху машини, тобто назад. Випадок коли відповідає роботі диска з примусовим приводом. Оскільки, крім виймання коренеплодів з ґрунту, їх необхідно передати на наступні робочі органи, розташовані позаду копача, то цю вимогу задовольняють активні витискні копачі.

Оптимальним є такі параметри дискових копачів: діаметр 650...750 мм, кут розвалу , кут атаки , показник кінематичного режиму .

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 351 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розрахунок завантаження соломотряса | Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин | Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів | Розрахунок пруткових елеваторів | Основи теорії коливного та вібраційного грохота | Теоретичні основи роботи подільника | Розрахунок бральних апаратів | Теорія плющильних вальців | Аналіз роботи очісувального апарату | Розрахунок параметрів рулонного преса |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок робочих органів гичкозбиральних машин| Тепло- та вологообмін в процесі сушіння

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)