Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок завантаження соломотряса

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Робочий процес соломотряса
  4. Розрахунок бральних апаратів
  5. Розрахунок висівних апаратів
  6. Розрахунок економічної ефективності
  7. Розрахунок живильних ємкостей

 

Високоякісна робота соломотряса досягається при оптимальному кінематичному режимі. Однак через нерівномірність врожайності, недосконалі регулювання кваліфікацію комбайнера практичне завантаження комбайна має відхилення від середнього значення на ±33%. Це у свою чергу спричинює відхилення від заданої частоти обертання вала.

Для характеристики завантаження соломотряса використовують такий параметр, як напруженість соломотряса:

,

де - ( - секундна подача маси у молотильний апарат);

- площа соломотряса, м2.

Приймають кг/(с·м2). Ця величина обмежена допустимими втратами в межах 0,4...0,5 %.

Маса зерна, що надходить за одиницю часу на соломотряс, становить

,

де - коефіцієнт просіювання зерна крізь решітку деки молотильного апарату;

- відношення маси зерна до усієї хлібної маси (коефіцієнт соломистості).

Втрата зерна на соломотрясі у % становить

.

Об’єм соломи , що надходить на соломотряс за 1 с становить

,

де - щільність шару соломи на соломотрясі, кг/м3.

Час перебування частинок грубого вороху на соломотрясі становить

.

Тоді об’єм соломи, що постійно знаходиться на соломотрясі:

.

З іншої сторони цей об’єм рівний

,

де - середня висота шару соломи на соломотрясі;

і - відповідно довжина та ширин соломотряса.

Тоді отримаємо

,

звідки

.

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Встановлення мотовила за висотою стеблостою | Розрахунок транспортуючих пристроїв збиральних машин | Розрахунок параметрів шнекових конвеєрів | Розрахунок скребкових елеваторів | Розрахунок молотильних пристроїв | Аналіз основного рівняння молотильного барабана | Розрахунок параметрів молотильного апарата | Фізико-механічні властивості матеріалів, що підлягають очистці | Робочий процес соломотряса | Кінематичний режим роботи коливного решета |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Умови проходження зерен крізь отвори решіт| Розрахунок робочих органів картоплезбиральних машин

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)