Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу

Читайте также:
  1. Господарські товариства: поняття та види
  2. Етика службового листування.
  3. Загальні поняття про лексикографію
  4. Закон оберненого співвідношення між змістом та обсягом поняття.
  5. Категоричний силогізм: поняття, структура
  6. Командировкавідрядження, с.
  7. Конструктивний розрахунок

Службове відрядження за кордон -поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний термін в іншу країну для виконання службового доручення позазовні місцем його постійної роботи.

При направленні направленні працівника у відрядження підприємство зобов'язане забезпечити його авансом в національній валюті тієї країни, в яку він прямує, або у вільно конвертованій валюті на поточні витрати в розмірах, що відповідають встановленимустановлені нормам.

Вільно конвертована валюта -це валюта, яка широко використовується для здійснення платежів по міжнародних операціях, продається на головних валютних ринках світусвіту і вказана в групі 1 Класифікатора валют НБУ.

Аванс працівнику може бути виданий в такихслідуючих формах:

• у готівковій готівковій - через касу підприємства;

• у безготівковій - із застосуванням платіжних картоккарточок.

При визначенні розміру авансу підприємство використовує граничні норми добових витрат:

— якщо в рахункилічбу готелів не включена вартість харчуванняхарчування - 280 грн.;

— якщо в готельний рахуноклічбу включена вартість харчування харчування: одноразового - 224; дворазового - 154; триразового - 98 грн.

Добові витрати виплачують працівнику в іноземній валюті в сумі, яка в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день видачі зіз каси уповноваженого банку не перевищує встановленихустановлених граничних норм добових витрат.

Керівник підприємства має право ухвалити рішення про виплату працівнику добових в розмірі, меншому вказаних норм, алета не нижче за норми, наведені в додаткузастосуванні № 1 до Постанови постанови № 663 для працівників бюджетних організацій.

Власник або уповноважена ним особаобличчя,лице має право встановлювати додаткові обмеження щодовідносно інших сум і цілей використання засобів, наданих на відрядження. Наприклад, можуть встановлюватися обмеження на проїзд тим чи іншим видом транспорту, на витрати, пов'язані з наймом житла, інші.

Із письмово оформленим із рішеннямрозв'язанням,вирішенням,розв'язуванням про обмеження витрат працівник повинен ознайомитися до від'їзду у відрядження.

Приймаюча сторона може забезпечувати працівника додатковими валютними засобами у вигляді компенсації поточних витрат (окрімкрім транспортних витрат на проїзд в країну призначення і назад і наймання житла) або добових витрат. У цьому випадку відряджаюче працівника підприємство при виплаті йому добових витрат зменшує їх суму на суму одержаноїотриманої,набутої працівником компенсації. Якщо ж сума компенсації дорівнює або більше встановленоїустановленої суми граничних норм добових витрат, то добові такому працівнику не виплачуються.

У випадку, якщоу разі , якщо,в случае сума авансу в іноземній валюті має дробову частинучастку, застосовується арифметичне округлення до цілої одиниці.

Видачу наявноїготівкової іноземної валюти на витрати для відрядження здійснюють уповноважені банки. Підставоюосновою,заснуванням для цього служить наданауявлена підприємством заявка, в якій містятьсяутримуються такі відомості:

• номер і дата наказу (розпорядження) про відрядження;

• прізвище, ім'я, по батькові працівника, що виїжджає за кордон;

• термін перебування за кордономкордоном;

• розрахунок витрат в іноземній валюті.

Одержавшиотримавши,набувши аванс в іноземній валюті, відряджений працівник при перетині кордону здійснює наступніслідуючі види декларування:

усне - якщо сума іноземної валюти, яка вивозиться, і/або дорожніх чеків складає до 3 000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленомуустановленому НБУ на день перетину митного кордону України;

письмове (зіз обов'язковим заповненням митної декларації) - якщо загальнаспільна сума іноземної валюти, яка вивозиться, і/або дорожніх чеків складає до 10 000дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленомуустановленому НБУ на день перетину митного кордону, зіз представленням довідки уповноваженого банку за ф. № 01 - сіз.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Особливості оподаткування бартерних операцій | Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. | Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті | Повернення іноземних інвестицій інвестору | Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном | Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном | Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій | Порядок отримання банківського кредиту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Облікурахування кредитних операцій| Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)