Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  2. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  3. Облік консигнаційних і комісійних операцій.
  4. Облікурахування кредитних операцій
  5. Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій
  6. Особливості оподаткування бартерних операцій

 

Особливості бухгалтерського облікуурахування бартерних операцій полягають в наступномуслідуючому:

1. Бартерна заборгованість відноситься до немонетарних статей, оскільки за бартерними контрактами очікується надходженнявступ (переказперерахування) не грошей, а товарів (робіт, послуг). Отже, така заборгованість підпадає під загальніспільні правила облікуурахування немонетарних статей і, згідно з П(С) БО 21, перерахунку у зв'язку із зміною валютних курсів не підлягає.

2. Доходи, одержаніотримані,набуті від здійснення бартерних операцій, і вартість товарів (робіт, послуг), одержанихотриманих,набутих внаслідоквнаслідок здійснення бартерних операцій, визначаються шляхом перерахунку вартості товарів (робіт, послуг), визначеної в іноземній валюті, із застосуванням валютного курсу на дату здійснення першого зіз подій:

- або відвантаження нерезиденту товарів (наданнявиявлення робіт, послуг);

- або отриманняздобуття від нерезидента товарів (робіт, послуг).

3. Відсутні грошові розрахунки зіз іноземними партнерами.

4. Кредиторська заборгованість іноземному партнеру за імпортовані товари повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції.

5. Вартість одержаноїотриманої,набутої продукції і дохіддоход визначаються, виходячи із справедливої вартості.

Справедлива вартість – це сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результатіунаслідок,внаслідок операції між проінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається по кожній партії одержаноїотриманої,набутої продукції.

При бартерному обміні обмін може бути здійснений як подібними (однаковими за призначенням і справедливої вартості), так і неподібними (різними за призначенням і/або справедливої вартості) активами.

При цьому відповідно до П(С) БО 15 "Дохіддоход" при обміні подібними активами дохіддоход не визнається. Первинна вартість активів, одержанихотриманих,набутих в обмін на подібний актив, рівна балансовій вартості переданого активу. У разі, якщоу разі, якщо,в случае балансова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю одержаногоотриманого,набутого активу єз'являється,являється справедлива вартість переданого об'єкта зіз віднесенням різниці до витрат звітного періоду.

При обміні неподібними активами відповідно до П(С)БО 15 "Дохіддоход" дохіддоход визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, одержанихотриманих,набутих підприємством, зменшеним або збільшеним на суму переданих або одержанихотриманих,набутих грошових коштів і їх еквівалентів.

Розглянемо приклади відображення зовнішньоекономічних бартерних операцій.

Приклад 7.1. Підприємство відвантажило в межах бартерного договору продукцію на експорт вартістю 1 000 дол. США, курс НБУ на момент відвантаження складав 5,3 грн. за долар. Згодом підприємство одержало за імпортом товари на суму 1000 дол. США, які були розмитнені при курсі НБУ 5,4 грн. за долар. Митні збори і мито складають 0,2 і 10% митної вартості товарів. Відобразити ці події в бухгалтерському і податковому обліку (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
дебет кредит
  Відвантаження продукції на експорт (1000 х 5,3 = 5300,0)     5300,0 5300,0  
  Сплата митних зборів і мита (5300 х 0,2% +5300 х10% = 540,6     540,6   540,6
  Нарахування митних зборів і мита     540,6    
  Оприбуткування імпортних товарів (1000 х 5,3=5300,0)     5300,0   5300,0
  Сплата митних зборів і мита (5,4 х1000 х 0,2% +5,4 х1000 х10% = 550,8)     550,8   550,8
  Включення у вартість товарів митних зборів і мита     550,8    
  Сплата імпортного ПДВ     1188,0    
  Включення сплаченого ПДВ до податкового кредиту     1188,0    
  Залік взаємних вимог в рамках бартерного договору     5300,0    


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 258 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності | Бухгалтерський облікурахування експортних операцій | Особливості оподаткування експортних операцій | Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною | Облік у виконавця | Поняття бартерних операцій, особливості оформлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості оподаткування бартерних операцій| Приклад 7.2.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)