Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бухгалтерський облікурахування експортних операцій

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  2. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  3. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  4. Документальне забезпечення імпортних операцій
  5. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами.
  6. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти

 

Основними завданнямизадачами облікуурахування експортних операцій єз'являються,являються:

- формування достовірної інформації про реалізацію експортованих товарів;

- своєчасне виявлення і правильне визначення експортних операцій;

- формування достовірної інформації про стан розрахунків зіз іноземними покупцями і посередниками;

- формування достовірної інформації про курсові різниці.

У бухгалтерському облікуурахуванні при визнаннізізнанні доходів слід керуватися п. 5 П(С) БУ 21 "Вплив змін валютних курсів", згідно з яким операції в іноземній валюті під час первинного визнаннязізнання відображаютьсявідбиваються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції - дату визнаннязізнання доходів.

Післяпотім переходу права власності від продавця до покупця в бухгалтерському обліку дохіддоход від реалізації відображаєтьсявідбивається по дебету рахунку 362 "Розрахунки зіз іноземними покупцями" і кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації".

Витрати по експортних операціях списуються у звичайномузвичному порядку - по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" і кредиту рахунку 28 "Товари" або рахунку 26 "Готова продукція".

Розглянемо приклад відображення операцій по експорту продукції в бухгалтерському обліку.

Приклад 5.1. Підприємство відвантажило продукцію вартістю 1 000 дол. на експорт, курс НБУ на момент відвантаження складав 5,3 грн. за долар. Собівартість продукції - 4000 грн. На кінець кварталу курс НБУ склав 5,4 грн. за долар. Продукція сплачена в наступному кварталі, при цьому курс НБУ дорівнював 5,45 грн. за долар. На митниці були сплачені:

- мито-5%;

- митні збори - 0,2%

Відобразити ці операції в бухгалтерському й податковому обліку (табл.5.1).

Таблиця 5.1

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
  Відвантаження продукції (1000 х 5,3=5300,0)     5300,0
  Списана собівартість продукції     4000,0
  Нараховано мито (1000 х 5,3 х 5% = 265,0)     265,0
  Нараховано митні збори(1000 х 5,3х 0,2% = 10,6)     10,6
  Сплачено мито     265,0
  Сплачено митні збори     10,6
  Відображена курсова різниця на дату балансу (1000 х 5,4 – 1000 х 5,3 = 100,0)     100,0
  Оплата продукції покупцем (1000 х 5,45= 5450,0)     5450,0
  Відображена курсова різниця на дату погашення заборгованості (1000 х 5,45 – 1000 х 5,4 = 50,0)     50,0

 

При відображенні експортних операцій в бухгалтерському обліку слід врахувати, що при отриманніздобутті авансу дохіддоход перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату отриманняздобуття авансу. Це означає, що доходи визнаються на дату відвантаження товарів, що експортуються, алета при цьому визначаються за курсом на дату авансу. У випадку, якщоу разі, якщо,в случае сума авансу єз'являється,являється частковою і вартість реалізованих на експорт товарів перевищує суму авансу, об'ємобсяг такого перевищення визначається із застосуванням валютного курсу на дату визнаннязізнання доходу.

Розглянемо приклад відображення операцій за експортом продукції на умовах передплати в бухгалтерському обліку.

Приклад 5.2. Підприємство одержало від покупця аванс — 1 000 дол. у розмірі вартості поставки товару. На момент отримання грошових коштів курс НБУ складав 5,15 грн. за 1 долар. На кінець кварталу курс НБУ досяг 5,2 грн. за 1 долар. На момент відвантаження товарів, яке відбулося в наступному кварталі, курс НБУ був 5,10 грн. за долар.

На митниці було сплачено:

- мито - 4%;

- митні збори - 0,2%.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку (табл.5.2).

Таблиця 5.2

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
  Отримання авансу (1000 х 5,15= 5150,0)     5150,0
  Відвантаження продукції (1000 х 5,15 = 5150,0)     5150,0
  Нараховано мито (1000 х 5,1 х 4% = 204,0)     204,0
  Нараховано митні збори (1000 х 5,1 х 0,2%= 10,2)     10,2
  Сплачено мито     204,0
  Сплачено митні збори     10,2
  Здійснення заліку заборгованості     5150,0

 

Таким чином, у даному випадку, незважаючи на зміну курсу на кінець кварталу і на момент відвантаження продукції, курсові різниці не розраховуються, а дохід від продажу продукції визначається за курсом НБУ на дату авансу.

Підставоюосновою,заснуванням для облікуурахування експортних товарів і їх руху єз'являються,являються оформлені відповідним чином товаросупровідні, транспортні, експедиторські, страхові, складські, розрахункові, митні, претензійно-арбітражні й банківські документи.

Підтвердженням завершення експортної операції єз'являється,являється печаткапечатка митниці країни-одержувача на товаросупровідних документах і довідки банку про надходженнявступ грошових коштів на рахуноклічбу підприємства.

Реалізація експортної продукції відображаєтьсявідбивається за контрактною вартістю відповідно до базисних умов постачання згідно з правилами ІНКОТЕРМС. Крім вартості товару, додатковими елементами контрактної вартості експортної продукції єз'являється,являється митний збір і мито, транспортні витрати.

Для узагальнення інформації про розрахунки зіз іноземними покупцями та іншими дебіторами використовується Журналчасопис № 3 і відомості аналітичного облікуурахування за відповідними рахункамилічбі, які ведуться паралельно в національній і іноземній валютах.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ліцензування валютних операцій | Розрахунки чеками в іноземній валюті | Здійснення операцій за імпортним акредитивом | Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом | Митні процедури і порядоклад формування митної вартості | Документальне забезпечення імпортних операцій | Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності| Особливості оподаткування експортних операцій

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)