Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Митні процедури і порядоклад формування митної вартості

Читайте также:
  1. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  2. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  3. Використання якого з методів нарахування амортизації створює передумови для більш точного калькулювання собівартості продукції?
  4. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  5. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  6. Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні
  7. Джерела формування доходів місцевих бюджетів

Метаціль митного оформлення товарів - посвідчення відомостей, одержанихотриманих,набутих при митному контролі товарів.

Процедура здійснення митного контролю і митного оформлення товарів з використанням вантажної митної декларації складається з трьох етапів.

Перший етап -оформлення вантажної митної декларації.

Посадовці митного органу проводятьсправляють,проводять:

- звіряннязвіряння відповідності даних, внесених декларантом у графи вантажної митної декларації зіз даними, що містятьсяутримуються в документах, які поданіуявлені разом з нею;

- перевірку наявності всіх документів, вказаних в реєстрі.

За відсутності яких-небудь претензій митні органи здійснюють прийом вантажної митної декларації до оформлення шляхом проставляння відмітки штампу "Під митним контролем" на всіх її аркушах, а також присвоюють вантажній митній декларації реєстраційний номер.

- звіряннязвіряння даних електронної копії вантажної митної декларації зіз даними вантажної митної декларації на паперових носіях;

- перевірку відповідності товарної номенклатури Митному тарифу України при класифікації товарів, тобтоцебто перевіряється правильність визначення кодів товарів;

- перевірку правильності визначення декларантом митної вартості товарів;

- перевірку правильності нарахування податків і зборів, а також контроль за надходженнямвступом грошових коштів;

- перевірку відповідності даних про товари, вказані у вантажній митній декларації, даним, вказаним в дозвільних документах уповноважених держорганів;

- підготовку запиту в митну лабораторію при необхідності проведення лабораторних досліджень.

Другий етап митного оформлення -на даному етапі митним органом ухвалюється рішення про необхідність проведення митного оглядудогляду. У разів разі ухваленняприйняття,приймання позитивного рішеннярозв'язання,вирішення,розв'язування огляддогляд здійснюється у присутності власника і декларанта. За наслідкамиза результатами оглядудогляду складається акт про проведення митного оглядудогляду товарів.

Третій етап митного оформлення -на даному етапі виконуєтьсясправляється,проводиться нарахування і стягнення зборузбирання за митне оформлення товарів і завершується проходження митного оформлення.

Ключовимджерельним моментом процедури митного оформлення товарів, що імпортуються, єз'являється,являється встановлення митної вартості товару.

Фактурна вартість –це вартість, вказана в супровідних документах. Вона відображаєтьсявідбивається у вантажній митній декларації в іноземній і національній валюті за курсом Національного банку України на дату її подачі.

Митна вартість товару -це фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату імпорту.У разів разі неможливості визначення митної вартості товарів на основі поданих документів і в разі невідповідності поданої інформації митна вартість визначається на підставі цін на ідентичні товари, що діють в країнах-експортерах. При визначенні митної вартості в розрахунок береться вартість товарів з урахуваннямз врахуванням витрат на транспортування до митної межікордону України.

Облікова вартість імпортного товарускладається з фактурної вартості, витрат в іноземній валюті з доставки товару, сплачених митазбирання, митного збору і акцизного зборузбирання.

При переміщенні товарів через митну межукордон України вони обкладаютьсяоподатковуються митними платежами.

Митні платежі включають:

 


Рис.4.1 - Склад митних платежів

Митний тариф -це зведеннясклепіння,звід ставок мита, яке застосовується до товарів, переміщуваних через митну межукордон і систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Митний збірзбирання нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 дол. США і вище, а також в оплату інших зборів До складу митного зборузбирання включаються суми за знаходження товарів під митним контролем (0,05% за день), за митне оформлення в неробочий день митниці.

Загрузка...

Сума акцизного зборузбирання встановлюється у процентах до митної вартості і обчислюється за формулою:

 

Са= Ст (Н) хА, (4.1)

 

де Са- сума акцизного збору;

Ст- митна вартість;

Н- кількість товару;

А- ставка акцизу.

Товари, що ввозяться на територію України, підлягають обкладенню податком на додану вартість. Базою для нарахування ПДВ єз'являється,являється митна вартість товару, сума сплаченого акцизу і мита.

Податок на додану вартість розраховують за формулою:

Сндс = (Ст+Са+Т) х 20%/100; (4.2)

де СНД- сума податку на додану вартість;

Т- мито.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 235 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів | Порядок відображення операцій в іноземній валюті | Позиковий капітал | Курсові різниці - поняття, порядок визначення і відображення в обліку | Особливості відображення курсових різниць в податковому обліку | Види і порядок відкриття валютних рахунків | Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти | Ліцензування валютних операцій | Розрахунки чеками в іноземній валюті | Здійснення операцій за імпортним акредитивом |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом| Документальне забезпечення імпортних операцій

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.017 сек.)