Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні

Читайте также:
  1. Виконання розрахунку
  2. Вихідні дані для розрахунку шламової схеми і обладнання
  3. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті
  4. Деталі машин. Особливості розрахунку.
  5. Загальна схема розрахунку сушарок
  6. Запам'ятайте значення термінів

Граничний термін знаходження у відрядженні за кордонкордон згідно з п. 5 Постанови № 663, не може перевищувати 60 календарних днів.

Протеоднак при направленнінаправленні працівника у відрядження за кордонкордон згідно із зовнішньоекономічними угодами (контрактам) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-дослідницьких, будівельних, будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, шефмонтажу і авторського нагляду під час будівництва граничний термін відрядження не повинен перевищувати одного року.

Для таких випадків прийнятий наступнийслідуючий порядоклад відшкодування добових витрат:

— протягом 60 днів добові виплачуються згідно з нормами;

— починаючирозпочинаючи,зачинаючи зіз 61-го дня - в розмірі 80 % граничних норм.

Наприклад, якщо добові працівнику виплачувалися в розмірі 280 грн. в день, то починаючирозпочинаючи,зачинаючи зіз 61-го дня йому відшкодовуватиметься сума 224 грн. (280 грн. х 80 %).

Максимальний термін - 60 днів - передбачений також і для випадків затримки працівника у відрядженні з такихслідуючих поважних причин:

• захворювання працівника, який відряджається;

• відсутність транспортних квитків;

• відміна авіарейсів;

• ремонт транспортних засобів або інші, не залежні від працівника причини, підтверджені документально.

Якщо ж затримка у відрядженні відбулася без поважних причин і/або документально підтвердити причину такої затримки працівник, що направлений у відрядження, не може, то за час затримки йому не виплачується заробітна платаплата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житла та ін.

Рішеннярозв'язання,вирішення,розв'язування про продовження терміну відрядження у разів разі затримки з поважних причинприймає керівник підприємства, оформляючи відповідний наказ або розпорядження післяпотім прибуття працівника до місця роботи на підставі його доповідної записки і представленихуявлених підтверджуючих документів.

Для правильного розрахунку суми добових, підлягаючих відшкодуванню працівникові, направленому у відрядження, бухгалтер повинен визначити фактичну кількість днів знаходження даного працівника за кордоном кордоном.

Фактична кількість днів визначається на підставі відміток:

• контрольно-пропускнихконтрольно-перепускних пунктів Прикордонних військ України в загранпаспорті або заміняючому його документі - у разів разі відряджень в країну, зіз якою встановленийустановлений повнийцілковитий прикордонний контроль;

• відряджуючої і приймаючої сторін у відрядному посвідченні - у разів разі відрядження в країни, зіз якими прикордонний контроль не встановленийустановлений або спрощений.

За відсутності вищезгаданих відміток добові витрати (як і інші витрати) працівнику не відшкодовуються і до складу валових витрат підприємства не включаються.

Від'їзд працівника у відрядження за межі країникордон і повернення в один і той же день вважаєтьсялічаться одним днем відрядження і добові в такому разів такому разі відшкодовуються за нормами, встановленимиустановлених для відрядження за межікордон.

Якщо працівник, направлений у відрядження, при виїзді або поверненні в країну, прикордонний контроль зіз якою не встановленийустановлений або спрощений, здійснює пересадкупересаджування на інший транспортний засіб або зупинку в готелі (мотелі) на території України, то в такому разів такому разі застосовується особливий порядоклад відшкодування добових витрат. Добові за час проїзду через територію України відшкодовуються відповідно до норм, передбачених для відряджень по Україні. При цьому добові витрати згідно з нормами, встановленимиустановленим для відряджень за кордонкордон, відшкодовуються:

— з дня останньої пересадкипересаджування на інший транспортний засіб (вибуття зіз готелю) на території України під час напрямунаправлення того, хто відряджається за межікордон;

— до дня першої пересадкипересаджування на інший транспортний засіб (зупинки в готелі) під час повернення до України.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 428 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. | Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті | Повернення іноземних інвестицій інвестору | Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном | Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном | Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій | Порядок отримання банківського кредиту | Облікурахування кредитних операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу| Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)