Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті

Читайте также:
  1. Визначення витрати вапняку.
  2. Визначення витрати теплоти
  3. Витрати на збут
  4. Витрати населення України у січні–грудні 2006 року
  5. ВИТРАТИ ТЕПЛА
  6. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном

 

v Бухгалтерський облікурахування

Операції, що проводяться в іноземній валюті, враховуються відповідно до норм П(С) БУ 21 "Вплив зміни валютних курсів".

Дебіторська заборгованість в іноземній валюті, що утворилася в день видачі авансу підзвітній особіобличчю,лицю, єз'являється,являється немонетарною статтею, відображаєтьсявідбивається за курсом НБУ, який діяв на день її виникнення (первинного відображеннявідображення,відбиття), і не підлягає перерахунку у зв'язку із зміною курсу НБУ до іноземної валюти.

 

v Податковий облікурахування

Згідно з пп. 5.4.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" сума в межах фактичних витрат особиобличчя,лиця, направленої у відрядження, включається до складу валових витрат тількилише післяпотім затвердження авансового звіту. При цьому на валові витрати підприємства відноситься балансова вартість іноземної валюти, витраченої працівником, направленим у відрядження.

У разі, якщо працівник, направлений у відрядження, витратив іноземну валюту понад виданий аванс, то суму такої перевитрати належить віднести на валові витрати за курсом НБУ, що діяв на дату затвердження авансового звіту. Пояснюється це тим, що в даному випадку підприємство проводить остаточний розрахунок з підзвітною особою у гривнях. До складу валових витрат включається сума гривень, яка підлягає відшкодуванню.

Особливий порядоклад відображення відображення,відбиття добових витрат полягає в тому, що такі витрати включаються до складу валових витрат в розмірах граничних норм, встановленихустановлених для відряджень за кордон.

До складу валових витрат підприємства включаються документально підтверджені витрати на відрядження, а саме витрати:

• на проїзд(включаючи попереднє замовлення квитків, користування постільними речами в потягахпоїздах, перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження;

• на проживанняв готелях (мотелях) або найм інших житлових приміщеньпомешкань, а також включені в такі рахункилічбу витрати на харчування харчування або побутові послуги (прання, чищеннячистку, ремонт і прасування одягу, білизни, взуття), користування холодильником, телевізором (окрімкрім каналів, за які встановленаустановлена окрема платаплата);

• на оформленнязакордонних паспортів, дозвіл на виїзд (візи), усні й письмові перекладипереведення,перекази, інші витрати, пов'язані з правилами від'їзду і перебування в місці відрядження, включаючи будь-які належні до сплативиплаті податки і збори;

• інші витрати, передбачені пп. 5.4.8 п. 5.4 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Вищевказані витрати можуть бути включені до складу валових витрат тількилише за наявності оригіналів документів, що засвідчуютьпосвідчують вартість витрат, зіз вказівкою форми оплати (готівкою, чеком, кредитною карткоюкарточкою, в безготівковій формі) Якщо з тих чи інших причин до авансового звіту по відрядженню прикладені ксерокопії документів, що підтверджують оплату, суми витрат, вказаних в таких копіях, не можуть бути включені до складу валових витрат підприємства.

До складу валових витрат включаються також добові витрати в розмірі граничних норм, встановленихустановлених Постановою постановою № 663.

Для того, щоб підприємство мало змогу включити до складу валових витрати на відрядження, повинні бути також дотримані наступніслідуючі вимоги:

— фізична особа, направлена спрямовується,скеровується у відрядження, повинна перебувати в трудових відносинах зіз підприємством, яке його направляєспрямовує,скеровує, або бутиз'являтися,являтися членом керівногопровідного органу;

— документальне підтвердження зв'язку відрядження зіз господарською діяльністю підприємства.

ЯвідмітимоЯЯЯкщо звітні й підтверджуючі документи складені іноземною мовоюязиці, підприємство на підставі запиту представника податкового органу за власний рахунок повинно забезпечити перекладпереведення,переказ таких документів.

Не включаються до складу валових витрат підприємства витрати:

· на організацію прийомів, свят, розваг та інших потребнужди, не зв'язаних з господарською діяльністю;

· проведення заходів у рекламних цілях;

· цілі, пов'язані з відшкодуванням особистихособових витрат особиобличчя,лиця, що відряджається, понад норму добових витрат;

· оплату вартості алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

 

Розглянемо приклад відображення операцій в обліку.

Приклад 10.1. 2 лютого директору ТОВ "Мон" виданий аванс на службове відрядження за кордон у розмірі 680 дол. Цього ж дня він виїхав до Туреччини. Курс НБУ на 02.02-5,33 грн. за долар. Тривалість відрядження - 4 дні. Курс на дату повернення - 5,35 грн. за долар. Під час відрядження витрати на проживання в готелі становили 270 дол., вартість проїзду – 200 дол.

Визначити витрати на відрядження та відобразити операції в обліку (табл. 10.1).

Витрати на відрядження у доларах складають:

Добові: 280 х 4 = 1120,0 грн.: 5,33 = 210 дол.

Витрати на проживання: 270 дол.

Вартість проїзду: 200 дол.

Всього: 680 дол.

Таблиця 10.1

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. ВД ВВ
Дебет Кредит
  Отримано з банку валюту     3624,4 - -
  Видано аванс на відрядження     3624,4 - -
  Відображено витрати по відрядженню     3624,4 - 3624,4

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті | Повернення іноземних інвестицій інвестору | Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном | Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном | Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій | Порядок отримання банківського кредиту | Облікурахування кредитних операцій | Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні| Приклад 10.2.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)