Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Витрати населення України у січні–грудні 2006 року

Читайте также:
  1. Бюджетний календар Державного бюджету України
  2. Визначення витрати вапняку.
  3. Визначення витрати теплоти
  4. Витрати на збут
  5. ВИТРАТИ ТЕПЛА
  6. Динаміка індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму для України і Польщі за субіндексами та групами показників, 2008-2011 рр [54].
  Млн. грн. Грудень у % до
січень–грудень у т.ч.
грудень листопада 2006 грудня 2005
Витрати та заощадження – всього     122,5 129,1
1. Придбання товарів та послуг     117,8 121,7
2. Доходи від власності (сплачені)     117,2 у 2,4 р.б.
3. Поточні податки на доходи, май-но, інші сплачені поточні трансферти     128,9 122,7
в тому числі:        
поточні податки на доходи, майно     135,6 124,1
внески на соціальне страхування     116,3 123,3
інші поточні трансферти     107,7 109,8
4. Нагромадження нефінансових активів   -503 х х
5. Приріст фінансових активів     у 1,8 р.б. у 1,7 р.б.
з них:        
приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах     у 2,3 р.б. 103,5
заощадження в іноземній валюті     133,8 109,9
позики, одержані за виключенням погашених -45814 -6062 х х
Заощадження     у 1,5 р.б. у 1,7 р.б.

 

     
   
 
   
 
 

 


Рис. 11.11. Сутність доходів населення та їх види.

 

 
 

 

 


Рис.11.12. Зміст номінальних та реальних доходів населення.

 

 

Таблиця 11.4.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рівні оцінювання знань магістранта | Основні функції заробітної плати | Основні функції тарифної системи | П Р И З Н А Ч Е Н Н Я | Приклад єдиної тарифної сітки, в якій для кожної групи робітників встановлено окремий розмір тарифної ставки. | Види та розміри доплат і надбавок | Визначення заробітної плати за системами відрядної формі оплати праці | Види та показники преміювання | Приклад побудови системи преміювання службовців підприємства | Сутність функцій політики доходів населення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА| Натуральні надходження у вартісній формі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)