Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюджетний календар Державного бюджету України

Читайте также:
  1. Витрати населення України у січні–грудні 2006 року
  2. Динаміка індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму для України і Польщі за субіндексами та групами показників, 2008-2011 рр [54].
  3. Діяльність Міністерства юстиції України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України .
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
  5. Досягнення І проблеми культури незалежної україни.
  6. Енеоліт України. Формування трипільської культури.
Етап Заходи Відповідальний орган Строки виконання
Складання Подання проекту основних засад грошово-кредитної політики та проекту кошторису НБУ до ВРУ та КМУ НБУ До 01 квітня року, що передує плановому
Подання проекту Основних напрямі бюджетної політики на наступний бюджетний період до ВРУ. Цей проект містить пропозиції КМУ щодо: - граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України; - частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України; - граничного обсягу державного боргу та його структури; - обґрунтувань і розрахунків питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України; - змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави; - перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету України та ін. КМУ Не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період
Проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, на яких з доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ВРУ, КМУ, Мінфін Не пізніше 1 червня року, що передує плановому, або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України
Розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України. Бюджетний запит – документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період Головні розпорядники бюджетних коштів Терміни встановлюються Міністерством фінансів України
Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішень про включення бюджетного запитів до пропозиції проекту Державного бюджету України Мінфін
Підготовка проекту Державного бюджету на основі аналізу бюджетних запитів, а також подання його КМУ для розгляду Мінфін
Прийняття постанови щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подання його разом з відповідними матеріалами ВРУ КМУ Не пізніше 15 вересня року, що передує плановому
У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України КМУ зобов’язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін. Міністр фінансів України повторно представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України
Розгляд і затвердження Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України Міністр фінансів Не пізніше ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до ВРУ
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України, формування пропозицій до проекту і передача їх до Комітету ВРУ з питань бюджету, призначення представників комітетів ВРУ для участі у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Народні депутати, комітети ВРУ До 01 жовтня року, що передує плановому (06 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)
Розгляд пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України і підготовка висновків, а також таблиць пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити, прийняття відповідного рішення Комітет Верховної Ради України з питань бюджету Не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні Голова Комітету ВРУ з питань бюджету (доповідь щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України), представники комітетів ВРУ, депутатських фракцій та груп, народні депутати України, представники КМУ та Рахункової палати Не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому (25 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України
Підготовка проекту закону про Державний бюджет України, доопрацьованого відповідно до Бюджетних висновків, і подання його до ВРУ КМУ Не пізніше 3 листопада року, що передує плановому (8 листопада, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)
Підготовка висновків щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні Комітет ВРУ з питань бюджету Протягом трьох днів після внесення проекту закону про Державний бюджет України
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні, яке передбачає затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України, розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період Міністр фінансів та Голова комітету ВРУ з питань бюджету (доповіді), пропозиції народних депутатів України, комітетів ВРУ, депутатських груп та фракцій не розглядаються Не пізніше 20 листопада року, що передує плановому
Доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України та внесення його на розгляд ВРУ у третьому читанні Комітет ВРУ з питань бюджету Не пізніше 25 листопада року, що передує плановому
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні, голосування по пропозиціях Комітету ВРУ з питань бюджету щодо статей проекту закону про Державний бюджет України, що не були прийняті у другому читанні, та по проекту закону в цілому, прийняття Закону України про Державний бюджет Доповідь Голови Комітету, співдоповідь Міністра фінансів, ВРУ До 1 грудня року, що передує плановому
Виконання і контроль за виконанням Організація та координація виконання ДБУ Кабмін, Мінфін Протягом року
Виконання ДБУ за доходами Мінфін, ДКУ, органи стягнення Протягом року
Виконання ДБУ за видатками Мінфін, ДКУ, розпорядники бюджетних коштів, КРУ, Рахункова палата Протягом року
Касове виконання ДБУ, бухгалтерський облік виконання ДБУ ДКУ Протягом року
Контроль за виконанням ДБУ Мінфін, Кабмін, Рахункова палата Протягом року
Підготовка та розгляд звіту про виконання Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України ДКУ, органи стягнення Оперативно, щомісяця, щоквартально, річна звітність
Підготовка річного звіту по виконання закону України про Державний бюджету та подання його до ВРУ КМУ Не пізніше 1 травня року, наступного за звітним
Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України і підготовка висновків щодо використання коштів Рахункова палата Протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України
Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України ВРУ, доповідь Міністра фінансів, співдоповіді Голови Комітету ВРУ з питань бюджету та Голови Рахункової палати У двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати
Прийняття рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України за результатами розгляду ВРУ

 


Таблиця 5.5

Доходи Державного бюджету України

Складові доходів ДБУ Групування доходів Державного бюджету України
Групи Підгрупи Елементи
Офіційні трансферти Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів
Доходи Державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів Податкові надходження Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості податок на прибуток підприємств
Збори за спеціальне використання природних ресурсів збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, збір за спеціальне водокористування, платежі за користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плата за використання інших природних ресурсів
Внутрішні податки на товари та послуги ПДВ, акцизний збір із вироблених в Україні товарів, акцизний збір із ввезених на територію України товарів, плата за ліцензії на певні види господарської діяльності*
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції ввізне мито, вивізне мито, кошти, отримані від вчинення консульських дій
Інші податки подати, не віднесену до інших категорій, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
Неподаткові надходження Доходи від власності та підприємницької діяльності частина прибутку господарських організацій, що вилучається до державного бюджету та дивіденди на акції господарських товариств у державній власності, надходження від перевищення валових доходів над валовими витратами НБУ, надходження від грошово-речових лотерей, надходження від розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів у банківських установах, рентна плата (за нафту, за природний газ, що добуваються в Україні, за їх транспортування та ін.), інші надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, державне мито, митні збори, плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів
Інші неподаткові надходження надходження від реалізації конфіскованого майна, надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України, інші надходження
Власні надходження бюджетних установ плата за послуги, що надаються бюджетними установами, інші джерела
Доходи від операцій з капіталом Надходження від продажу основного капіталу від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємництва перейшло у власність держави, скарбів, знахідок, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
Надходження від реалізації державних запасів товарів надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізованого резерву
Надходження від продажу землі та нематеріальних активів
Офіційні трансферти Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту в миротворчих операціях
Цільові фонди Платежі по Фонду України соціального захисту інвалідів
Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 


Таблиця 5.6


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 655 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Истории европейской культуры | Модернизма и Постмодернизма | Види фінансових ресурсів | Класифікація фінансової політики | Відповідно до сфер і ланок фінансової системи | Види фінансового контролю | Класифікація податків | Склад підсистем оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні | Принципи оподаткування в Україні | Порядок визначення суми зборів до фондів державного пенсійного і загальнообов’язкового державного соціального страхування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принципи, на яких ґрунтується бюджетна система України| Джерела формування доходів місцевих бюджетів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)