Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види фінансових ресурсів. Структурно-логічні схеми і таблиці

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Види фінансових ресурсів
  3. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном
  4. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  5. Рекреаційне середовище як сукупність природних і матеріальних ресурсів
  6. Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

до теми 1 «Предмет фінансової науки. Фінансові категорії»

Предметом фінансової науки є діяльність держави, суб’єктів господарювання, організацій та громадян, пов’язана зі створенням та використанням фондів фінансових ресурсів.

Загальною метою фінансової науки є пізнання дії об‘єктивних законів і закономірностей, найстійкіших зв‘язків та залежностей між фінансовими явищами у сфері фінансів.

 

ІНТЕРЕСИ СУБ`ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
               
Робітники і службовці   Підприємці   Держава
               
Збільшення власних доходів   мінімізація податків і збільшення прибутків   збільшення доходів державного бюджету

 

Рис. 1.1. Система інтересів суб’єктів фінансів

 

Централізовані

Рис. 1.2. Структура фінансів


Таблиця 1.1

Види фінансових ресурсів

№ з/п Критерій Вид Приклади
  Рівень централізації Централізовані Фінансові ресурси держави
Децентралізовані Фінансові ресурси суб’єктів господарювання, установ, організацій, населення
  Форма Фондові Державний бюджет, місцеві бюджети, дивідендний фонд, фонд матеріального стимулювання
Нефондові Кошти на поточному рахунку
  Джерела формування Власні
Залучені (надані)
Позикові
  Форма власності Державні Фінансові ресурси державного бюджету, позабюджетних фондів, бюджетних установ, державних підприємств
Приватні Фінансові ресурси населення, приватних підприємств
Колективні Фінансові ресурси підприємств колективної форми власності
  Характер використання Матеріалізовані постійно забезпечують виробничий процес і вкладені в необоротні активи і основні засоби
В обігу обслуговують виробничий цикл і вкладені в оборотні активи
  За напрямами використання На фінансування поточних витрат
На виконання фінансових зобов’язань
На здійснення інвестицій
  Кругообіг Початкові Статутний капітал підприємства
Прирощені Чистий прибуток підприємства

Рис. 1.3. Взаємозв’язок фінансових ресурсів із вартісною структурою ВВП


Первинний розподіл

Рис. 1.4. Механізм реалізації розподільчої функції фінансів

 

 

Рис. 1.5. Система фінансових категорій

 

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика категорій «фінанси» та «кредит»

Критерій порівняння Фінанси Кредит
Форма руху вартості Грошова Грошова, товарна
Напрям руху вартості Односторонній, безповоротний Поворотний
Зміна форми власності Обов’язкова Не відбувається, власником коштів залишається кредитор
Платність Не передбачається Сплата відсотків

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Языки, использующие внешние для человека природные средства | Культур-философская концепция Г.В.Ф.Гегеля | Истории европейской культуры | Відповідно до сфер і ланок фінансової системи | Види фінансового контролю | Класифікація податків | Склад підсистем оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні | Принципи оподаткування в Україні | Порядок визначення суми зборів до фондів державного пенсійного і загальнообов’язкового державного соціального страхування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модернизма и Постмодернизма| Класифікація фінансової політики

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)