Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Безсполучникове складне речення
  3. Величина уставного (складочного, паевого) капитала (фонда) в организациях различных организационно-правовых форм
  4. Види фінансових ресурсів
  5. Види фінансових ресурсів
  6. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.
  7. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном

Фінанси — це економічна категорія, що відображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функцій.

Ключовими сегментами визначення сутності фінансів є характеристика фінансових відносин та фінансової діяльності.

Фінансові відносини відображають рух вартості від одного субєкта до іншого, характеризує обмінні, розподільні і перерозподільні процеси і проявляється в грошових потоках.

Фінансова діяльність б-якого субєкта проявляється в формуванні доходів і здійсненні витрат.

Фінансові ресурси властиві всім суб'єктам фінансових відносин. До фінансових ресурсів держави входять ресурси всіх секторів економіки:

· державного сектору;

· підприємств;

· громадських організацій;

· приватного сектору;
За джерелами створення до складу фінансових ресурсів відносять:

· прибуток;

· доходи від особистого підсобного господарства;

· нарахування соціального страхування;

· амортизацію;

· чисті (непрямі) податки.

За видатками або напрямками використання:

· витрати на розвиток економіки;

· державні дотації та виплати різниці в цінах;

· витрати на соціальні гарантії населенню;

· витрати на соціально-культурні заходи;

· витрати на розвиток науки;

· пенсії та надання допомоги;

· витрати на оборону;

· витрати на управління;

· витрати на зовнішньоекономічну діяльність;

· витрати господарських структур на соціальні заходи;

· інші витрати господарських структур;

· витрати на обслуговування державного боргу;

· інші витрати бюджету.
У кінцевму підсумку напрямки використання фінансових ресурсів можна поділити на три групи:

· перша група - поповнення фонду відшкодування;

· друга група - формування фонду споживання;

· третя група - формування фонду нагромадження.
На рівні підприємства фінансові ресурси поділяються на: 1) власні; 2) позичені; 3) залучені. Джерелами створення фінансових ресурсів підприємств є внески засновників, прибуток, амортизаційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх форм, кредиторська заборгованість підприємства. Для ефективного функціонування підприємства важливе значення має визначення оптимальної потреби в фінансових ресурсах, забезпечення структури, джерел їх формування та обґрунтованих напрямків їх використання. Важливо підкреслити, що фінансові ресурси окремого підприємства і держави в цілому взаємопов'язані. І для розв'язання проблем формування і використання фінансових ресурсів необхідний виважений, чітко налагоджений, економічно обґрунтований фінансовий механізм їх створення і використання.


120.«Гастрономічний туристичний шлях Закарпаття»

Багатонаціональність Закарпаття на рівні з природним потенціалом дають унікальну можливість для створення нових туристичних маршрутів.

«Гастрономічний туристичний шлях Закарпаття» - це своєрідний екскурс в багатонаціональну історію краю через призму кухонь народів, які населяли дану територію.

Гастрономічний маршрут включає в себе дегустацію кухонь 9 народів, які так чи інакше представленні на Закарпатті. Починаємо є Польських страв,як от:фляки, бігос, журек. Їх можна спробувати на Великоберезнянщині.

Словацькі страви: страпачки, карбонатки, бухти,часникова поливка на Перечинщині. Чеські кнедлики, дрбаки, капустяний суп, вепреве коленко на Ужгородщині. Угорські паприкаш, бограч, боб-левеш, голасле на Берегівщині.

Кугл, цимес, човлент, фарширована риба єврейської кухні на Іршавщині.

Далі вам запропонують ромських страв (гурка, цигань-печене) на Хустщині. Потрапивщи на тячівщину спробуєте румунську кухню:мамалигу, чорбу, гівеч, токан з бринзою.

Українська кухня з місцевим гірським колоритом представлена на Рахівщині (банош, кремзлики, пудбивана пасуля, голубки, нрибова поливка). І насамкігець очастують вас німекьими сосисками, ковбасками, шнітцельом на Міжгірщині.

Одним із шляхів проходження даного туристичного шляху є відвідування фестивалів, які неодмінно проводяться на територіях компактного проживання інших культур, як от:

липня — с.Четфолво(Берегівський район) фестиваль голубків

серпень, с. Боржава (Берегівський район) фестиваль угорської ухи-голасле

серпень — с. Нове Клиново (Виноградівський р-н) — фестиваль сливового леквару

вересень — с. Лазіщина (Рахівський р-н) — фест. Гуцульська ріпа

м. Рахів — фест. Гуцульська бринза

м. Мукачево — свято меду

смт. Бичків (Рахівський р-н) “Бичківські голубці”

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 253 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формування попиту в туризмі. | Виробничо-торгівельна структура підприємств готельно-ресторанного комплексу, що обслуговують туристів. | Найвідоміші бальнеологічні курорти світу. | Класифікація різновидів транспортних засобів та перевезень | Туристичні ресурси країн Карибського басейну. | Управління процесом комунікації та конфліктами на туристичному підприємстві. | Конфлікти. | Правила організації нерегулярних перевезень | Класифікація оборотних коштів підприємства | Готелі та індустрія гостинності. Готельний сервіс. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Контроль —це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного с постереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають.| Структура та функції туристичної діяльності.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)