Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій

Читайте также:
  1. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  2. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  3. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  4. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  6. Відокремлені обставини та розділові знаки при них
  7. Відокремлені означення та розділові знаки при них

 

1. Положеннястановище (стандарт) бухгалтерського облікуурахування 21 "Вплив змін валютних курсів" від 10.08.2000 р. №193.

2. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV, зі змінами та доповненнями.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями.

6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III.

7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492.

Види кредитних угод

Банківський кредит – це кошти, що надаються в позику юридичній або фізичній особі на певний строк і під процент. Крім банківського кредиту, у сфері господарювання можуть використовуватися комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту.

Кредит в іноземній валюті може бути одержанийотриманий,набутий як від банківської установи, так і від іноземного контрагента.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розрізняють різні види комерційних і банківських кредитів.

1. Комерційний кредит - надається експортером іноземному імпортеру у вигляді відстроченнявідстрочки платежу

2. Вексельний кредит - кредитування експорту (імпорту) під виданий або одержанийотриманий,набутий вексель.

3. Кредит по відкритомувідчиненому рахунку - кредит у формі відстроченнявідстрочки платежу по експорту цінностей.

4. Факторинг - форма кредитування експорту, при якій розрахунки зіз експортером здійснює посередник (банк), який за певну комісію і банківський процент викуповуєпокупав платіжні документи експортера. При викупі посередник оплачує 4/5 вартості постачання, а залишокостача оплачує післяпотім настаннянаступу зазначеного терміну.

5. Форфейтінг - форма кредитування експорту банком шляхом викупу векселів та інших боргових зобов'язань по зовнішньоторговельних операціях за мінусом дисконту.

6. Акцептний - полягає в акцепті банком векселя, який стає гарантією оплати експортеру. Банк акцептує вексель за тієї умови, що до наступу терміну платежу по векселю клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя.

7. Овердрафт - форма кредитування експорту, по якій банк списує грошові кошти з рахункулічби клієнта, що перевищують залишокостачу на рахункулічбі (дебетове сальдо) Овердрафт надають особливо надійним клієнтам.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною | Облік у виконавця | Поняття бартерних операцій, особливості оформлення | Особливості оподаткування бартерних операцій | Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій. | Приклад 7.2. | Порядоклад і умови здійснення інвестиційної діяльності | Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті | Повернення іноземних інвестицій інвестору | Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном| Порядок отримання банківського кредиту

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)