Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною

Читайте также:
  1. Буття та його основні форми
  2. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  3. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  4. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном
  6. Господарські товариства: поняття та види
  7. Гостинність, основні елементи

 

Давальницька сировина -сировина, матеріали, напівфабрикати, що комплектують вироби, енергоносії, ввезені на територію України іноземним замовником або вивезені за її територію українським замовником для використання у виробництві готової продукції зіз подальшимнаступним поверненням продукції повністю або частково в країну замовника або вивозом у третю країну.

Право власності на імпортовану давальницьку сировину і виготовлену зіз неї готову продукцію належить іноземному замовнику.

Операція зіз давальницькою сировиною – операція з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України (або придбаноїнабутого іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) з метою отриманняздобуття готової продукції за відповідну платуплату. При цьому вартість сировини повинна складати не менше 20% вартості виготовленої продукції.

У операціях зіз давальницькою сировиною беруть участь наступніслідуючі суб'єкти:

- замовник - суб'єкт господарювання, який надає давальницьку сировину;

- виконавець - суб'єкт господарювання, який здійснює переробку давальницької сировини.

При здійсненні операцій з давальницькою сировиною обов'язковим єз'являється,являється попереднє здійснення постачання давальницької сировини виконавцю для повернення виготовленої зіз нього готової продукції замовнику.

У випадку, якщоу разі, якщо,в случае питома вага сировини менше 20%, то така операція будез'являтиметься,являтиметься визнана товарообмінною бартерною операцією.

Термін здійснення операції зіз давальницькою сировиною повинен бути не більше 90 календарних днів з моментуіз моменту оформлення вантажної митної декларації на давальницьку сировину.

Законодавством передбачені операції з переробки давальницької сировини в різних митних режимах:

- ввезення давальницької сировини на митну територію України з метою отриманняздобуття готової продукції;

- придбання за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини на території України з метою виробництва готової продукції;

- вивезення українським замовником давальницької сировини за межі митної території України з метою отриманняздобуття готової продукції.

При експорті/імпорті давальницької сировини готова продукція залежно від умов контракту може бути:

- ввезена на митну територію країни замовника в повномуцілковитому обсязіобсязі;

- ввезена на митну територію країни замовника окрімкрім частиничастки, використаної для проведення взаємозаліку між виконавцем і замовником;

- реалізована за межі митної території країни-замовника.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Здійснення операцій за імпортним акредитивом | Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним акредитивом | Митні процедури і порядоклад формування митної вартості | Документальне забезпечення імпортних операцій | Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності | Бухгалтерський облікурахування експортних операцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості оподаткування експортних операцій| Облік у виконавця

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)