Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості оподаткування бартерних операцій

Читайте также:
  1. V Оподаткування податком на додану вартість
  2. V Оподаткування податком на прибуток
  3. Біологічні особливості поросят у перші міс
  4. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  5. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  6. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  7. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном

 

Виручка від реалізації продукції в межах бартерної операції з метою оподаткування визначається, виходячи із звичайнихзвичних цін на таку продукцію на дату проходження митного контролю товару, що експортується.

Звичайназвична ціна на продукцію – це ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотківпроцентів, вартість іноземної валюти, яка може бути одержанаотримана,набута у разів разі їх продажу особамобличчям,лицям, не зв'язаним з продавцем за звичайнихзвичних умов ведення господарської діяльності.

Звичайнізвичні ціни на товари (роботи, послуги) встановлюються на основі статистичної оцінки рівня цін реалізації таких товарів на внутрішньому ринку України. Тобтоцебто звичайназвична ціна - це ціна, яка склалася на певний момент на конкретний вид товарів (робіт, послуг) виходячи з ринкової кон'юнктури.

На товари, для яких встановленіустановлені індикативні ціни, звичайнізвичні ціни встановлюються на рівні індикативних.

Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні бартерних операцій зіз нерезидентами єз'являється,являється дата оформлення експортної вантажної митної декларації, що підтверджує вивіз товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що підтверджує факт виконання робіт (надання послуг) нерезиденту.

Датою збільшення валових витрат вважається дата, на яку припадає будь-яка з подій, що сталася раніше:

– або дата списання коштів в оплату за товари (роботи, послуги);

– або дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Оскільки при бартерних операціях грошові кошти не перераховуються, валові витрати виникають за датою оприбуткування товару, а для робіт (послуг) – за датою підписання акта, що підтверджує факт отримання їх результатів.

Податковий облік розрахунків в інвалюті здійснюється в загальноприйнятому порядку, тобто відповідно до п. 7.3 Закону про прибуток як для експортних та імпортних операцій.

При експорті матеріальних цінностей за межі митної території України шляхом бартерних операцій сума податку на додану вартість, сплачена при придбаннінадбанні сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів відображаєтьсявідбивається по дебету відповідних рахунківлічби облікуурахування запасів, товарів і не відноситься до складу податкового кредиту. Таким чином, діє механізм сторнування податкового кредиту, сплаченого при придбаннінадбанні товарів, які експортуються за бартерними угодами.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Документальне забезпечення імпортних операцій | Строки проведення розрахунків за імпортовані товари | Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій | V Оподаткування податком на прибуток | V Оподаткування податком на додану вартість | Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності | Бухгалтерський облікурахування експортних операцій | Особливості оподаткування експортних операцій | Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною | Облік у виконавця |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття бартерних операцій, особливості оформлення| Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)