Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відокремлені обставини та розділові знаки при них

Читайте также:
  1. I. Понятие, происхождение и признаки государства.
  2. II. Знаки и надписи на пассажирских вагонах
  3. II. Признаки, ресурсы и функции власти.
  4. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
  5. Відокремлені означення та розділові знаки при них
  6. Відокремлені прикладки та розділові знаки при них
Правила Приклади
1. Відокремлюються обставини, вира-жені: - дієприслівниковими зворотами;     - одиничними дієприслівниками, що виражають додаткову дію або час, причину, умову; - іменниками з прийменниками, які починаються словами незважаючи на,всупереч,наперекір, попри. 2. За бажанням автора можуть відок-ремлюватись обставини, що починаю-ться словами у зв’язку з,залежно від,на відміну від,внаслідок,завдяки,за браком. 3. Якщо дві обставини, виражені дієприслівниковими зворотами, з’єд-нані єднальними сполучниками, то між ними кома не ставиться. 4. Якщо перед дієприслівниковим зворотом чи одиничним дієприслів-ником стоїть сполучник (крім а,але,та), то після нього ставиться кома. 5. Якщо сполучники а,але,та належать до складу дієприслівнико-вого звороту, то кома після них не ставиться. Але якщо вони виконують властиву їм синтаксичну функцію в реченні, то після них ставиться кома. Не відокремлюються обставини, виражені: - одиничним дієприслівником, що виражає спосіб дії; - дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу; - дієприслівниковим зворотом, який починається підсилювальною част-кою; - дієприслівниковим зворотом, який приєднується єднальним сполучником з попередньою однорідною невідо-кремленою обставиною.     Вона пройшла повз нього,тримаючи на вустах посмішку, якої він не міг витримати (В. Ш.). Ляля ласкаво поклала йому на плечі руки і, нахилившись, зазирнула хлоп-цеві в обличчя (О. Г.). Ждан, незважаючи на молодість, мав тверезий, розсудливий ро-зум...(В.Мал.). Учасники повинні поділитись на три партії, залежно від уміння бігати (М. Тр.). Все раптом починало сяяти,переливаючись на сонці і граючись його променями (В. Ш.). Над висотою ракети хотіли сягнути неба, і,знесилившись, гнулися, і вмирали, розсипаючись холодним сяйвом (О. Г.). Хлопець піднімався вгору, а повер-нувши ліворуч, зупинився. Кудлата постать виросла перед Михайлом, сахнулася вбік, але, впізнавши його, зупинилась (В. Ш.). Бійці сиділи деякий час задумавшись (О. Г.). Мати не звикла сидіти склавши руки. Присутні почали розходитись і не дочекавшись закінчення зборів. Чоловік щось промовив тихо і не підводячись з місця.

 

Вправа 222. Визначте відокремлені обставини, поясніть розділові знаки при них.

1. Повечерявши, Степан закадив цигаркою (В. Ш.). 2. Боярин Славута слухав, не перепитуючи і не перебиваючи. 3. Похиливши голови, стомлено тюпали коні, скреготала, перепурхуючи з гілки на гілку, сорока ( В. Мал.). 4. Переправившись на лівий берег Дунаю і висадившись, батальйон танків з морськими піхотинцями на броні рушив на північ до Будапешта (В. Логв.). 5. Висилько розбив яйце в глиняний кухлик, розколотив і, вмокаючи гусяче перо, змащував кожну хлібину, що починала весело зблискувати (Є. Гуц.).6. Навесні в Арктиці лютують найдошкульніші морози, але, сподіваючись сонця, екіпаж «Лахтака» на них уже не зважав (М. Тр.). 7. В туманному і гіркому від порохового диму повітрі кружляло, повільно облітаючи, листя дерев (В. Логв.). 8. Але живопис, на відміну від кіно, ніколи вголос не заговорить (І. Ц.). 9. Зрівнявшись на мостиках, обидва колеги разом підняли свої капелюхи і, вітаючись на відстані, елегантно вклонилися один одному (Я. Б.). 10. Двоє людей вичерпували воду, бо, незважаючи на всю спритність стернового, хвилі вже заливали невелику посудину (М. Тр.). 11. Маруся прибігла плачучи додому (О. Десн.). 12. Згідно з мобілізаційним планом, як «емки», так і всі інші автомашини й трактори районних організацій передані в розпорядження діючої армії (Ю. Зб.). 13. Зіна Невзорова навчалася разом з нею і свідчила, що Ольга, завдяки виключній обдарованості, була духовним центром курсу (М. Н.). 14. Лісник витягнув із свитки скриньку, тремтячими пальцями опустив у яму і, затаївши подих, почав її засипати (М. Ст.). 15. Під навісом арматурники раз у раз збрязкували залізом, відрубуючи і гнучи пруття (А. Хор.).

Вправа 223. Спишіть, виділяючи відокремлені обставини.

1. Скупавшись у теплій орільській воді князь у білій лляній сорочці сидів на пригірку, сьорбав з дерев’яної миски гарячий куліш і дивився, як піднімається над обрієм сонце (В. Мал.). 2. Мелашка сиділа долі, поставила в колінах горщик, обвернутий ганчіркою, і хапаючись так повернула кописткою в горшку, що вона зав’язла в густій мішці, хруснула й переломилася (Н.-Л.). 3. Попереду на баских конях сиділи два вершники, що судячи по одягу та прикрасах на кінській збруї були беями або ханами. 4. Вранці обложені дмитрівці висипали на вали і з превеликим подивом, і ще з більшою радістю спостерігали, як половці ведучи на арканах бранців, худобу та везучи на запасних конях іншу здобич вирушають у степ і прямують на схід. 5. Старий Кайдаш зняв шапку, тричі перехрестився і пішов до церкви загадавши синам ладнать два вози з рублями для возовиці. Другого дня світом вони збирались їхать на поле по снопи незважаючи на те, що була неділя (Н.-Л.). 6. Ще два дні рать верстала шлях до Псла, увечері перейшла його по льоду, а переночувавши в долині вранці рушила до Ворскли (В. Мал.). 7. Нарешті блиснув Псьол вигинаючись крутою, звивистою течією омиваючи високу кручу, що зводилась по той бік ріки, вкрита темним лісом. 8. Всупереч деяким волюнтаристським рекомендаціям голова колгоспу Жадан разом з агрономом Христичем сіяли в своєму колгоспі яру пшеницю (І. Ц.). 9. Голуби раз по раз злітають угору, кружляють у чистій блакиті і знову опустившись на дах воркують обнімаючись сизими крильми (В. Кор.). 10. Попри опір десь там, глибоко в нутрі, розкрилося джерело світла (В. Ш.). 11. Опинившись на глинищі, просто неба, під сонцем, Юра враз зірвався і виблискуючи п’ятами щодуху чкурнув геть (Ю. См.). 12. Жінки-солдатки, що за браком худоби самі тягали борони, зупинялись і відпустивши шлеї тривожно вслухалися (О. Г.). 13. Навіть серед великих промисловців знаходились тверезі практики, які всупереч своїм політичним переконанням шукали замовлень і в невизнаній країні (Я. Б.). 14. Він похапцем накинув кожушок поверх шинелі, але помітивши зіпсовані зубила, що лежали біля намету, знов скинув той кожушок, а потім і шинель (М. Н.). 15. Очистивши Дніпропетровськ від ворога батальйон Юдіна подався в південні степи (М. Н.). 16. Все не вірячи, що не почує відповіді Шалата витягнув човна на берег і напружившись якусь мить іще стояв на піску вглядаючись у озеро перед собою вслухаючись у тишу (Є. Гуц.). 17. Ішли над яром, і в одній руці тримала дівчина сині дзвоники, які погойдуючись видзвонювали Іванові невловимими звуками, а в другій – сиві стебельця чебрецю. Звідкись налинув великий золотавий джміль, почав кружляти довкола Лідиної голови творячи басовито-бахмато-брунатне коло, й дівчина спинилась, хотіла махнути рукою, та стрималась в останню хвилю злякавшись мабуть. Так і стояла слухаючи погрозливе гудіння, а джміль звершував якесь наче ритуальне літання довкола її голови, що сяяла косами, а Іван застиг поблизу стежачи (Є. Гуц.). 18. Але наперекір усьому хлопець набирався сили, мов дуб у полі, тільки у його великих очах зачаїлася полинева печаль степів (М. Ст.).

Вправа 224. Визначте відокремлені означення та обставини; запишіть текст, виділяючи відокремлення.

Нічна волога стала незатишною. З-за копиць, од річки, повіяло теплом, і кінь радо попрямував на тепло полощучи боки об шерхаті долоні копиць і роз-гойдуючи одноногих потривожених лелек. З кожним кроком до річки сінний дух відступав перед п’янкою повінню ще денного тепла і тривожної водяної вільгості, од якої глибше дихалось і кортіло бігти, брикатись, іржати. Шептало не стримався і побіг перечіпаючись об кореневища верболозів грузнучи в піску та задихаючись од не знаної досі, нестерпної, та все ж солодкої спраги. Він рвонув понад берегом, по мілині, потім шурхнув у глибінь і поплив оглушений плескотом, що чинився навколо нього.

Це були найкращі хвилини Шепталового життя. Ніколи досі і вже ніколи опісля білий кінь не почувався таким наповненим живлющою силою природи. Вийшов на сизу піщану косу і струсивши воду знову заіржав грізно та бойовито перегукуючись із громами. Тепер йому захотілося спокійно напитись, і він пішов по сизій косі до затоки.

Раптом з неба на Шептала хлюпнуло яскравим світлом, і він побачив у водянім дзеркалі себе незвичайно білого, аж до щему в очах. Здивований він перечекав не рухаючись з місця, щоб не скаламутити води, і знову побачив свою чисту, прекрасну білизну. Правда несподівано відкрита засмутила коня: протягом усього життя в стайні він обманював себе, що уже давно не був білим конем. Він був бруднувато-сірим, попелястим і тільки тепер викупавшись у річці знову став сліпучо-білим красенем схожим на древніх предків.

За В. Дроздом

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 408 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Способи вираження підмета | Тире між підметом і присудком | ІІІ. За способами вираження синтаксичного центра прості речення поділяються на о д н о с к л а д н і й д в о с к л а д н і. | IV. За наявністю необхідних членів речення поділяються на п о в н і і н е п о в н і. | V. За наявністю чи відсутністю другорядних членів речення поді-ляються на п о ш и р е н і й н е п о ш и р е н і. | Тестові завдання №26 | Розділові знаки між однорідними членами речення | Однорідні й неоднорідні означення | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Відокремлені означення та розділові знаки при них |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відокремлені прикладки та розділові знаки при них| Різновиди уточнюючих членів речення

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)